Kraftig ekspansjon for Consto

Nordnorske Consto AS har vært gjennom en kraftig vekst og er nå i ferd med å bli et landsdekk­ende entreprenørkonsern. Nylig startet de opp selskapet Consto Øst som skal dekke hele Østlandet.

Det nye selskapet har kontor like bak Slottet, og til å lede det nye østlandsselskapet har de ansatt Roger Nygård, som kom fra Peab. De har allerede flere prosjekter på gang, og er blant annet i ferd med å overlevere prosjektet Elverum Torg.

– Det er mange prosjekter å regne på og vi ser mange muligheter for Consto på Østlandet, sier Roger Nygård.

Startet i Tromsø
Consto AS ble etablert i 2006 i Tromsø. Med mange erfarne entreprenører på laget vokste selskapet seg raskt til å bli en av de dominerende aktørene både i Tromsø og resten av Nord-Norge.

– Da vi startet opp skulle vi være et alternativ til riksentreprenørene i Tromsø. Det gikk godt helt fra dag én. Vi begynte derfor relativt tidlig å ekspandere gjennom enkeltprosjekter andre steder i nord. Vi fikk blant annet prosjekter i Kirkenes, Hammerfest, Narvik, Harstad og Bodø ved siden av Tromsø, forteller administrerende direktør Hans Kristian Seterlund i Consto AS. Han var med å etablere selskapet.

– Det gikk veldig bra, og tanken om at vi skulle prøve å ekspandere sørover meldte seg. Det bør jo ikke bare være slik at riksentreprenørene ser nordover. Vi kan også ta opp kampen med riksentreprenørene sørover, forteller Seterlund. I 2010 tok de det første store steget ut i verden. Første stoppested utenfor Nord-Norge ble Ålesund. Den første jobben kom inn i 2011, hvor de skulle bygge kjøpesenter på Østa og på Moa. De startet tidlig et eget datterselskap, Consto Vest.

– Så begynte vi å jobbe mot Østlandet. VI fikk den første jobben med å bygge Elverum Torg - et kjøpesenter. Her kom vi i gang høsten 2011, og etablerte Oslo Øst AS. 1. desember i år begynte Roger (Nygård) og vi etablerte oss med kontor i Oslo. Dermed vil vi nå satse skikkelig på Østlandsområdet, slår Seterlund fast.

Sterke i vest
Ved siden av Nord-Norge er det i vest Consto har den sterkeste satsningen.

– I fjor sommer kjøpte vi firmaet Ing. I Sæther AS i Surnadal, og skiftet navn til Consto Surnadal, forteller Seterlund. Anders Grimsmo kom inn som daglig leder i oktober 2012.

– Consto Surnadal dekker i prinsippet hele Midt-Norge og deler av Nordland. Vi satser spesielt inn mot butikker og industribygg, sier Grimsmo.

1. september 2012 opprettet de også et selskap i Bergen.

– Vi har per nå ingen prosjekter under bygging i Consto Bergen, men det er mye spennende på gang. I Bergensområdet forhandler vi om to store utbyggingsprosjekter som vi håper å ha i gang i løpet av 2013. Selskapet her ledes av Arve Sande, sier Seterlund.

1. januar i år overtok de 100 prosent av aksjene i Moldefirmaet Leren & Simonsen AS. Molde ble Constos tredje etablering i Møre og Romsdal, og de vil selvsagt arbeide for å ta en stor del av dette markedet.

– Det var mye som skjedde for Consto i 2012. Det ble et skikkelig ekspansjonsår for oss. Nå skal vi bruke 2013 til å konsolidere driften, sier Seterlund. Han kan likevel fortelle at de vil jobbe mot en vekst for inneværende år.

I 2012 omsatte de for 1,1 milliarder kroner, som er på nivå med 2011.

– Målet for 2013 er å omsette for 1,5 milliarder kroner, med en god inntjening. Resultatgraden bør være på 5-6 prosent, legger Seterlund til. Denne resultatmarginen har de ligget på helt siden etableringen, med åtte prosent som topp.

Planen er at morselskapet, Consto AS, skal stå for 700 millioner av omsetningen, som da vil skje i Nord-Norge. Resten skal de nyetablerte selskapene i sør stå for.

Konsernet vil i løpet av 2013 ha 350 ansatte.

Samarbeid
De daglige lederne i datterselskapene forteller at de vil satse på et omfattende samarbeid på tvers av virksomhetene.

– Det kan være at aktivitetsnivået vil variere fra sted til sted, og da vil vi flytte på ressursene til det beste for selskapet. Vi skal jobben sammen for å bli gode, sier Frode Frøyen i Consto Vest.

– Vi skal fremstå som ett selskap - det er Consto som er merkenavnet vårt. Vi har allerede oppdaget fordelene ved å utnytte kompetansen i de ulike delene av konsernet, legger Seterlund til.

Jekta
Selskapet er i ferd med å avslutte flere store prosjekter. Deres største prosjekt noensinne, Jekta Kjøpesenter i Tromsø, med en kontraktsverdi på 800 millioner kroner, blir ferdig til sommeren.

– Dette har helt klart vært et viktig prosjekt for Consto. Men vi har også flere andre større jobber på gang i området, så det er nok å ta tak i, mener Seterlund.

Konsernet har nå en ordrereserve på rundt 1,5 milliarder kroner.

Consto har siden etableringen vært involvert i flere store kjøpesenterutbygginger og satt opp en rekke hoteller, blant annet fem stykker for Thon.

Elvestad styreformann
Morselskapet Consto AS er 100 prosent eid av Barlindhaug AS, hvor også noen av de ansatte har eierinteresser. Datterselskapene er eid av Consto AS og av flere sentrale lokalt ansatte. De har fått inn erfarne Petter Elvestad som styreformann i Consto AS. Seterlund er styreformann i datterselskapene.

Seterlund kan fortelle at de også ser på en videre geografisk ekspasjon av selskapet, men at dette trolig ikke vil skje i 2013.

– Men dukker det opp spennende prosjekter på steder hvor vi ikke er etablert, vil vi selvsagt vurdere dette, forteller Seterlund. Han slår fast at de ikke vil bli et konsern som styres fra Østlandet.

– Vi vil alltid være et Nordnorsk selskap, uansett hvor store vi måtte bli i Sør-Norge, sier Seterlund.