Kontroversiell utbyggingsplan klar i Jessheim

Et grøntområde sørøst for Jessheim i Ullensaker er vedtatt til å bygges ut, og en omkjøringsvei i fylkesveistandard fra E6 skal også bygges, fastslår kommunedelplanen for området.

Det skriver Romerikes Blad i en artikkel på sine nettsider.

Siste utkast til kommunedelplan Jessheim Sørøst er ferdig, og Ullensaker-politikerne ønsker den nye bydelen i et eksisterende grøntområde.

Det har, ifølge artikkelen på rb.no, vært sterk motstand mot å bygge ned friområdet, blant annet fra Jessheimmarkas Venner, men dette har politikerne valgt å se bort ifra.

Grøntområdet er omtrent 200 meter på det bredeste og 75 meter på det smaleste.

– Utenfor planområdet ligger det 4.000 dekar med skog, så i utgangspunktet mangler det ikke på skog. Og vi lager en grøntkorridor ut til dette området, sier komiteleder Ketil Nordengen (H).

Å få på plass en omkjøringsvei fra E6 til Skogmo, for å unngå køer gjennom Jessheim sentrum, har vært førsteprioritet under arbeidet med planarbeidet, heter det i artikkelen.

– Omkjøringsveien skal ikke være en villavei, men en vei med fylkesveistandard og 60 kilometer i timen, understreker Nordengen.

I planen er det satt av nok areal slik at veien kan bygges ut til fire felt en gang i framtida.

For å imøtekomme Statens vegvesens innsigelse, er det satt av nok areal til en utvidelse av E6 til seks felt.

I planarbeidet har man, ifølge artikkelen, imøtekommet Fylkesmannens krav om at det skal bygges høyt og tett i den delen av området som ligger nærmest sentrum.