Slik ser en av planene for Akershus-byen Lillestrøm ut. Illustrasjon: Blå Arkitektur Landskap

Konsentrerer Akershus-veksten

Omtrent 350.000 nye Akershus-boere ventes de neste 20 årene. Fylkeskommunen vil konsentrere befolkningsveksten på et lite utvalg steder.

Det skriver NRK Akershus på sine nettsider onsdag.

Ifølge forslaget til «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus», skal blant annet 80 prosent av v alle nye boliger i Aurskog-Høland bygges på Bjørkelangen, 80 prosent av veksten på Nesodden skal komme på Nesoddtangen, og 80 prosent av boligbyggingen i Nittedal skal skje på Mo og Rotnes.

– Planen tar utgangspunkt i at Akershus får en enorm vekst i årene som kommer, sier fylkesordfører Anette Solli (H), som sitter i styringsgruppa for plansamarbeidet i Oslo og Akershus.

– Vi kan ikke spre den veksten overalt. Vi er nødt til å samle den, både for å unngå å bygge ned fylket og for å klare å få på plass en kollektivtrafikkløsning som fungerer.

Planen opererer, ifølge NRK, med tre kategorier vekstområder:

  • Det såkalte urbane bybåndet som består av Oslo og de tettest befolkede områdene i nabokommunene.
  • Fylkets seks regionale byer: Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås.
  • Én eller to lokale byer og tettsteder i hver av de mer typiske landkommunene, der minst 80 prosent av veksten skal skje.