Hålogalandsvegen går blant annet gjennom Gullesfjord-krysset der E10 møter rv. 85 til Sortland. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.

Klart for OPS-vei til 9,2 milliarder - Vegvesenet vil ha med inntil tre selskaper

Samferdselsminister Knut Arild Hareide, sier de vurderte å dele opp Hålogalandsveien-prosjektet i mindre delkontrakter, men departementet falt ned på at veien vil bygges raskere og koste mindre med én stor kontrakt.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til Stortinget om å vedta utbygging og finansiering av OPS-prosjektet E10/rv. 85 mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Langvassbukt i Sortland kommune, mest kjent som Hålogalandsveien. Prosjektet er beregnet å koste 9,25 milliarder kroner. Regjeringen ønsker å sette av totalt 18,3 milliarder kroner til hele OPS-perioden på 25 år. Dette inkluderer utgifter til drift og vedlikehold av veien, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD.

– Vi tror at et OPS-prosjekt kan utløse innovasjon med nye tekniske løsninger. Det kan gi oss mer vei for fellesskapets penger. Vi har også vurdert å dele opp kontrakten i mindre delkontrakter. Vi har likevel valgt å beholde én stor kontrakt. Da vil veien stå klar fortere, og vi forventer at det vil koste mindre. Jeg er kjent med at norske entreprenører har vist interesse for å være med i konkurransen om å bygge veien, sier Knut Arild Hareide.

82 kilometer ny vei

Hålogalandsveien-prosjektet omfatter bygging av totalt 82 kilometer tofelts vei. 35 kilometer vei skal bygges i dagens trase. Det skal drives 27 kilometer med tunneler og 20 kilometer vei skal bygges i ny trase. Prosjektet omfat­ter i tillegg en kort strekning av rv. 83 fra E10 i ret­ning Harstad. Utbedring av eksisterende E10 fra Kåringen til Kanstadbotn inngår også i prosjektet, opplyser Samferdselsdepartementet.

Utlysning før sommeren

Dersom Stortinget vedtar finansiering i løpet av våren, blir oppdraget, ifølge Statens vegvesen, lyst ut før sommeren. Vegvesenet vil prekvalifisere inntil tre selskaper til konkurransen om gigantprosjektet.

For å bli prekvalifisert, må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robust nok til å håndtere utbyggingen og drifte veganlegget i 25 år. Anbudskonkurransen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Signering av kontrakt kan skje tidlig i 2023. Hålogalandsvegen kan dermed stå ferdig i løpet av 2029, skriver Statens vegvesen i en melding.

Største prosjektet i Nord-Norge

– Hålogalandsveien er ett av de største samferdselsprosjektene i Nord-Norge noen gang. Det viser at vi satser på å utvikle regionen. Når den nye E10 står ferdig, vil veien være 30 kilometer kortere og reisetiden kuttet med nesten 40 minutter. Det vil være en stor forbedring for folk og næringsliv i hele regionen, fastslår Knut Arild Hareide.

Kartillustrasjon: Statens vegvesen.