LNS-sjefen reagerer på Skanskas Hålogalandsvei-utspill

Konsernsjef Frode Nilsen i LNS er forundret over Ståle Røds utspill om Hålogalandsvei-prosjektet, og sier flere av Skanska-sjefens vurderinger er direkte feil.

Reaksjonene har ikke uteblitt etter at konsernsjef Ståle Rød i Skanska gikk ut i et innlegg i Byggeindustrien der han advarer mot å dele opp Hålogalandsvei-prosjektet, fordi det vil forsinke utlysningen og svekke forutsetningene for en effektiv og helhetlig prosjektgjennomføring. Røds uttalelser er på linje med det Bettina Sandvin i Statens vegvesen uttalte tidligere i uken.

Vil ikke treffe markedet bedre

I et intervju med Byggeindustrien kommer det frem at Rød heller ikke er enig med de som mener at et oppdelt Hålogalandvei-prosjekt vil treffe det norske anleggsmarkedet bedre enn den planlagte OPS-kontrakten på ti milliarder kroner. Rød fastslår at Hålogalandsveien er av en slik karakter, og prosjektet har en risikoprofil, som gjør at flere norske og nordiske aktører vil se på det med interesse.

– Det finnes mange store nasjonale og nordiske aktører som er godt i stand til å slå i fra seg i prosjektet. Jeg tenker på selskaper som blant annet NCC, Veidekke, AF Gruppen, Implenia og Skanska, som alle har store milliardprosjekter i det norske markedet i dag, sier Rød til Byggeindustrien.

Vil dele opp prosjektet

Byggeindustrien har vært i kontakt med entreprenørselskapene Rød nevner. Det er kun AF Gruppen som sier at de vil vurdere Hålogalandsveien når

Konsernsjef Frode Nilsen i LNS.

de ser det endelige konkurransegrunnlaget. Veidekke synes det er synd at prosjektet ikke blir delt opp og sier kontrakten blir altfor stor. NCC mener prosjektet må deles opp slik at norske entreprenører blir konkurransedyktige og Implenia sier Hålogalandsveien definitivt er for stort til at de kan bygge det alene.

Konsernsjef Frode Nilsen i LNS, mener uttalelsene fra entreprenørselskapene bekrefter det han har sagt hele tiden, nemlig at det er få eller ingen norske eller nordiske aktører som kan ta på seg ti-milliarders prosjektet.

- Uttalelsene fra de andre entreprenørene viser at Ståle Røds ikke har rett i at det norske markedet ønsker dette. Slik jeg ser det er Skanska ganske alene om å mene at dette prosjektet ikke skal deles opp, og det er feil det han sier om at det er interesse for prosjektet i det norske markedet.

Tidligere i uken uttalte også Bettina Sandvin i Statens vegvesen at de har fått signaler om at Hålogalandsveien er interessant for norske entreprenører.

– Hvem Sandvin har snakket med vet ikke jeg, men når man ser uttalelsene fra flere av de største entreprenørene i Norge, er det hevet over enhver tvil at et så stort prosjekt neppe passer for andre enn en av landets største entreprenører, kommenterer Nilsen.

– Feilaktig uttalelse

I intervjuet med Byggeindustrien sier Ståle Rød at han opplever at debatten rundt Hålogalandsveien-prosjekt først og fremst handler om nord-norske entreprenører som gjerne ser at prosjektet hadde blitt delt opp slik at de kan inngå en direkte kontrakt med Statens vegvesen. Denne uttalelsen beskriver Nilsen som feilaktig.

– Både MEF, EBA Nord-Norge, NHO Nordland, Norsk Arbeidsmandsforbund og store deler av norsk anleggsbransjen står bak at dette prosjektet må deles opp, og LNS er blant mange som forfekter et slikt syn. Når jeg har stått frem i denne saken, så er det ikke fordi jeg kjemper en sak for nord-norske entreprenører. Jeg gjør det fordi jeg mener denne saken er utrolig viktig for hele den norske anleggsbransjen. I dag har vi en situasjon der både stortingsflertallet, bransjeorganisasjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og nesten alle entreprenører, mener at dette prosjektet bør deles opp. Da tilsier all logikk at det må skje, understreker Nilsen.

Han mener en oppdeling av Hålogalandsvei-prosjektet vil både vil føre til at konkurransen øker, risikoen går ned og at det bli med vei for pengene.

Fire kontrakter på 2,5 milliarder

LNS har selv utarbeidet et forslag der Hålogalandsvei-prosjektet blir delt i fire kontrakter som hver er beregnet til pluss-minus 2,5 milliarder kroner. Nilsen mener kontrakter med en slik størrelse vil være veldig attraktive for norske entreprenører. LNS-sjefen stiller seg uforstående til at Ståle Rød i sitt innlegg kommer med en inndeling av Hålogalandsvei-prosjektet på 15-20 kontrakter.

– Det har aldri vært snakk om å dele opp prosjektet slik at det blir tilpasset det lokale entreprenørmarkedet. Prosjektet kan deles i 4-5 kontrakter. Da er kontraktene så store at de også bør være interessante for Skanska, sier Nilsen.

Har ventet 40 - 50 år på veien

– Hva tenker du om at en oppdeling av Hålogalandsveien antageligvis vil forsinke oppstarten av prosjektet?

– Vi har ventet på denne veien i 40 - 50 år. Det går bra om vi må vente seks måneder til. At utlysningen blir forsinket er ikke et holdbart argument hvis gevinsten er at vi får et prosjekt som er tilpasset norske anleggsentreprenører. Ved å dele det opp i flere entrepriser vil det komme mange flere entreprenører inn. Kapasiteten vil da øke og den totale byggetiden går sannsynligvis ned. En oppstart av prosjektet trenger ikke å bli forsinket. Det handler først og fremst om byråkratisk og politiske vilje, fremhever LNS-sjefen.