EBA-direktør uenig i Skanska-sjefens vurderinger

Direktør Stein Windfeldt i EBA Nord-Norge, mener Ståle Rød tar feil når han sier at Hålogalandvei-prosjektet er tilpasset den norske anleggsbransjen, og han reagerer på at samferdselsminister Knut Arild Hareide ikke vil dele opp prosjektet. Nå håper Windfeldt at Stortinget vil vedta det både bransjen, stortingsflertallet og hele regionen ønsker, nemlig å dele opp gigantprosjektet.

EBA Nord-Norge (EBAN) satte tidlig et kritisk søkelys på OPS-prosjektet E10/ rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (Hålogalandsveien), som de mener er for stort til at norske og nordiske entreprenører kan være med i konkurransen.

Stein Windfeldt registrer at Skanska-sjef Ståle Rød mener at det er flere norske entreprenører som er interessert i Hålogalandsveiprosjektet, men han føler selskapet står ganske alene om å mene at ti-milliarders prosjektet er tilpasset det norske markedet, og at det ikke bør deles opp.

– Det ville selvsagt vært gledelig hvis Skanska, som en norsk aktør, drar dette i prosjektet i havn, men det har vi ingen garanti for i tøff konkurranse med både europeiske og kanskje også kinesiske aktører, sier Windfeldt til Byggeindustrien.

Hareide med logisk brist

Windfeldt reagerer også på samferdselsminister Knut Arild Hareides uttalelser da han denne uken gjestet Byggeindustriens podkast Byggeplassen. Der sier statsråden at han tror det kan bli en annen oppdeling av prosjekter fremover, men han mener arbeidet med Hålogalandsprosjektet er kommet for langt til at det er fornuftig å snu.

– Det er en logisk brist i det Hareide sier. På den ene siden ønsker han at større kontrakter skal deles opp for å møte koronakrisen, men så vil han ikke dele opp kanskje det mest "gryteklare" prosjektet av dem alle - Hålogalandsveien til ti milliarder kroner. Den norske bygg- og anleggsnæringen trenger slike prosjekter for å holde aktiviteten i gang, sier Windfeldt.

Han mener bransjen kan leve med at en oppdeling vil bety at utlysningen av prosjektet blir forsinket med ett år.

– Det viktigste er at prosjektet kommer i en form som er tilpasset norsk anleggsbransje. Valg av kontraktsform kan ha svært stor betydning for både norsk verdiskaping og sysselsetting, sier

– Oppdeling riktig både før og nå

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland. Foto: NHO.

Windfeldt får støtte av regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland, som mener at oppdeling av store kontrakter som Hålogalandsveien var riktig før krisen, og er enda mer riktig nå.

– Det må være mulig for norske og nordnorske bedrifter å konkurrere om norske infrastruktur- og samferdselsprosjekter, slik at det skaper mest mulig jobber og verdier lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette burde være en del av oppskriften når vi skal gjenreise og fortsette omstillingen av landet vårt, sier han.

Vil dele i fire

Skanska-sjef Ståle Rød skriver i et innlegg i Byggeindustrien at Hålogalandsvei-prosjektet må deles i 15-20 kontrakter hvis det skal tilpasses det lokale entreprenørmarkedet. Stein Windfeldt understreker at det aldri har vært snakket om at prosjektet skal tilpasses nord-norske aktører.

– EBA Nord-Norge ønsker et prosjekt som er tilpasset norske entreprenører som for eksempel Veidekke, NCC og også Skanska. Et prosjekt på ti milliarder kroner er ikke tilpasset det norske markedet. Derfor har vi foreslått å dele prosjektet i fire kontrakter på rundt 2,5 milliarder kroner. Det er fortsatt store kontrakter, men da blir de håndterbare for flere norske aktører, understreker Windfeldt.

Oppgitt

EBA-direktøren er oppgitt over de som tror en oppdeling av prosjektet kun handler om å sikre aktivitet for nord-norske entreprenører.

– Selv om vi kun kan snakke på vegne av de nordnorske entreprenørene, har vi hele veien hatt hele den norske og nordiske entreprenørbransjen i tankene når vi har sagt at vi ønsker en oppdeling fordi prosjektet utelukker de hjemlige aktørene, sier Windfeldt.

Spent

Han er spent på hva politikerne gjør med prosjektet i Stortinget. Hvis prosjektet blir besluttet delt opp håper Windfeldt både politikere og også Statens vegvesen er villige til å se på ulike løsninger slik at prosessen med å få prosjektet ut i markedet går så fort som mulig.

– Med de markedsutsiktene vi nå har foran oss, kan vi ikke ta oss råd til at det går prestisje i en slik sak. Vi får inderlig håpe at partiene som har sagt at de ønsker en oppdeling står for det, slik at vi får et vedtak i Stortinget om at prosjektet skal deles opp, sier Windfeldt.