Kinesisk entreprenørinteresse

Byggeindustrien omtalte onsdag at det store kinesiske statlig eide entreprenørkonsernet CCC viser stor interesse for norske samferdselsprosjekter - og hvordan de er introdusert for det norske markedet. Om dette selskapet nå kommer inn på norske prosjekter, er det virkelig en gigant de lokale entreprenørene skal få konkurrere mot.

Kinas største entreprenør, China Communications Constructions Company (CCCC), er ifølge nettstedet Engineering News-Record, verdens tredje største entreprenør, kun slått av spanske Actividades de construcción y servicios (ACS) og tyske Hochtief.

På denne listen over vedens 250 største entreprenører er det en lang rekke kinesiske aktører. Dette viser til fulle hvilken aktivitet man har innen den kinesiske byggenæringen - og disse selskapene ser nå i stad større grad utover landets egne grenser.

Det er ikke første gang det kinesiske konsernet ser mot Norge – de har blant annet vært delaktige som leverandør til Hardangerbrua. Her var et datterselskap av CCC inne og leverte stålkassene på prosjektet. I tillegg er Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) entreprenør for stålarbeidene på Hålogalandsbrua. Det er likevel første gang en kinesisk gigant vurderer å gå inn på de virkelig store prosjektene – for eksempel Ferjefri E39 og OPS-prosjektet på Sotrasambandet. Enkelte hevet nok litt på øyenbrynene når de så uttalelsene på vegnett.no, der det pekes på at CCCC ønsker å bruke Sotrasambandet som et slags prøveprosjekt i det norske markedet – de ønsker nemlig å starte med et lite prosjekt. En jobb til over ni milliarder kroner regnes som regel ikke som et småprosjekt blant hverken lokale eller europeiske aktører – så at det er en entreprenør med store muskler som nå er inne og lukter på det norske markedet er det liten tvil om.

CCC har vært på flere møter med norske statlige byggherrer den senere tiden og den første kontakten mellom Statens vegvesen og CCCC skal ha gått via det norske embedsverket. CCCC har hatt to møter med Statens vegvesen og de har vært i samtaler med Nye Veier. Det er ikke noe unormalt i seg selv at utenlandske aktører får opplysninger om det norske markedet av de statlige byggherrene, men enkelte vil nok ha meninger om hvordan dette synes å ha kommet stand.

Det gjenstår fortsatt å se hvor reell den kinesiske entreprenørinteressen for det norske markedet er. En ting er å vise stor interesse for enkelte jobber - noe annet er det å levere inn tilbud på disse jobbene. Skal vi dømme ut fra interessen så langt, er det nok likevel mye som skulle tyde på at det vil komme konkret interesse fra den kinesiske giganten noe inn i fremtiden. Storjobbene står fortsatt i kø i et norsk marked som allerede er brennhett – og selv om konkurransen også i dag er knallhard – vil nok den kinesiske interessen kunne gi en ny dimensjon til konkurransen. De skal selvsagt møte de samme krav som de lokale entreprenørene – så det er slett ikke sikkert at de vinner frem med sine mulige tilbud - det er ingen enkel jobb å sette seg inn i hvilke krav som skal møtes og lokal bistand vil nok være nødvendig å tilegne seg. Men at de har lang erfaring fra store prosjektgjennomføringer er det ingen tvil om – så får tiden vise om de har konkurranseevnen både på kvalitet og HMS i tillegg til riktig prisbilde.