Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll

Porr innstilt på Varoddbrua

Statens vegvesen Region sør innstiller på at entreprenørselskapet PORR Norge Infrastructure
tildeles kontrakt på bygging av E18 Varoddbrua.

Selskapet leverte det laveste tilbudet på ca.
542 millioner. Totalt var det seks firma som leverte tilbud.

Oppstart for bygging av ny Varoddbru blir vinteren 2017, og brua skal stå ferdig innen våren 2020. Brua vil være av typen fritt frambyggbru og har en lengde på 654 meter.

Den skal erstatte den gamle Varoddbrua, som er en hengebru fra 1956. Når den nye brua står ferdig, vil det totalt være seks kjørefelt på E18 over Tofdalsfjorden i Kristiansand. I tillegg blir det gang og sykkelveg med ekspresstandard.
Prosjektet skal forbedre trafikkavviklingen på E18 for gjennomgangstrafikken og for trafikken mellom Kristiansand sentrum og de østlige bydeler. Prosjektet skal gi hinderfri  fremføring av kollektivtrafikken, og gang- sykkelvegen skal inngå i det gjennomgående gangsykkelvegsystemet i Kristiansand med ekspress-standard. 

- Gjennomsnittlig trafikk på strekningen er 50.000 kroner kjøretøy i døgnet. Det er også en betydelig sykkeltrafikk over Varoddbrua. Den nye brua skal bygges mellom de to
eksisterende bruene. Der er det lite plass, noe som gir mange utfordringer. Brua er en stor og komplisert konstruksjon, som er krevende å bygge. heter det i en melding fra Statens vegvesen

Det skal opprettholdes gang- sykkelveg gjennom anleggsområdet i byggeperioden. I hovedsak skal det opprettholdes to kjørefelt i hver retning i byggeperioden, men det vil bli unntak fra dette. 

Det var seks firma som leverte disse tilbudene 16. desember 2016:

  • PORR Norge Infrastructure: 542.340.040 kroner
  • TOTO SPA Construzioni: 543.347.597 kroner
  • Kruse Smith Entreprenør AS: 546.316.999 kroner
  • Implenia Norge AS: 554.329.708 kroner
  • Skanska Norge AS: 628.943.589 kroner
  • Sichuan Road & Bridge Co.: 714.039.902 kroner

To av tilbyderne i konkurransen ble avvist. Det gjelder selskapene TOTO SPA Construzioni og Sichuan Road & Bridge Co, som begge ble avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. 

Torsdag har Statens vegvesen Region sør innstilt på at PORR Norge Infrastructure tilbys jobben med å bygge E18 Varoddbrua. Innstillingen har en ankefrist på 10 dager fra kunngjøring.