Arkitekt og administrerende direktør Geir Haaversen i A-Lab.Gudmund Stokke (fra venstre), Knut Hovland og John Arne Bjerknes i Nordic - Office of Architecture og Geir Tore Møgedal i Asplan Viak.Vinnerprosjekt Lysning. Illustrasjon: G8 +Vinnerprosjekt Lysning. Illustrasjon: G8 +Vinnerprosjekt Lysning. Illustrasjon: G8 +Vinnerprosjekt Lysning. Illustrasjon: G8 +Vinnerprosjekt Lysning. Illustrasjon: G8 +Vinnerprosjekt Lysning. Illustrasjon: G8 +Vinnerprosjekt Adapt. Illustrasjon: Team URBISVinnerprosjekt Adapt. Illustrasjon: Team URBISVinnerprosjekt Adapt. Illustrasjon: Team URBISVinnerprosjekt Adapt. Illustrasjon: Team URBISVinnerprosjekt Adapt. Illustrasjon: Team URBISVinnerprosjekt Adapt. Illustrasjon: Team URBISStatsbygg-direktør Harald V. Nikolaisen.

To team videre på regjeringskvartalet - Det største man kan få være med på som arkitekt

Prosjektene Adapt og Lysning vant plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Vinnerteamene Team URBIS og G8 + starter nå direkte forhandlinger med Statsbygg for å finne ut av hvem som når helt til topps.

– Dette er det største man kan få være med på som arkitekt. Vi var veldig glade for å i det hele tatt få være med i denne konkurransen, og vi har fokusert på å sette samen et best mulig team – målet har vært å få et slags landslag på beina her, sier prosjektleder i G8 + og administrerende direktør i A-Lab, Geir Haaversen, til Byggeindustrien.

Haaversen understreker at resultatet av plan- og designkonkurransen var helt åpent til siste slutt, og at han mener alle syv teamene kunne ha vunnet.

– Det var riktig vektlegging av alle kriterier som nok gjorde utslaget for oss, blant annet å fokusere på å møte byen i øyehøyde. Vi fant riktig kode, sier han.

Se mer om prosjektet «Lysning» på Statsbyggs nettsider.

Tilpasset byen

Gudmund Stokke (fra venstre), Knut Hovland og John Arne Bjerknes i Nordic - Office of Architecture og Geir Tore Møgedal i Asplan Viak.

Også Team URBIS trekker frem vektingen av konkurransekriterier som sentralt i at de nå er videre i den siste forhandlingsfasen om nytt regjeringskvartal.

– Vi er veldig glade for at juryen har gjort de prioriteringer som de har gjort. De kunne ha valgt annerledes, men vi gjorde våre valg, med et større fotavtrykk og en gjennomgående lavere bygningsmasse enn de andre forslagene, sier John Arne Bjernes i Nordic – Office of Architecture.

– Forslaget er mest mulig tilpasset byen, supplerer kollega Knut Hovland.

Se mer om prosjektet «Adapt» på Statsbyggs nettsider.

Fleksible vinnere

Juryleder i plan- og designkonkurransen og byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg, uttalte på en pressemelding onsdag at juryen har sett på de grunnleggende konseptuelle grepene for bygningsmassens volumoppbygging, byrommenes karakter og deres rolle i det nye regjeringskvartalet.

– Juryen har spesielt studert løsninger for bebyggelse på området mellom Johan Nygaardsvolds plass og Deichmanske bibliotek – felt A. Begge vinnerforslagene har et A-bygg av en viss størrelse, sa hun.

– Vinnerforslagene viser effektive og fleksible arbeidsplasskonsepter på store flater med gode lysforhold. Dette gir mulighet for allsidige arbeidsformer og fleksibel bruk. Vinnerprosjektene er under det oppgitte bruttoarealet, og kan bygges som passivhus, selv med mye glass i fasadene. Alle forslagene har etter juryens vurdering greid å balansere ønsket om åpenhet og tilgjengelighet med kravene til sikkerhet, konkluderte Sandberg.

Høye krav

Statsbygg-direktør Harald V. Nikolaisen.

Frem til endelig vinner av konkurransen etter planen annonseres i oktober i år, vil Statsbygg forhandle med begge de to vinnerne om endelig forslag. Vinnerteamet blir også med videre i organisasjonen som skal bygge nytt regjeringskvartal.

Administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg sier til Byggeindustrien at onsdagens kåring er en viktig milepel for regjeringskvartalutbygingen, og han ser frem til forhandlingsprosessen som Statsbygg nå går inn i.

Selv om det ikke offentliggjøres før kontrakt skrives under i høst, har juryen i plan- og designkonkurransen også rangert de to prosjektene som nå går videre.

– Det blir helt sikkert mye arbeid, og prosessen vil stille høye krav til Statsbygg som byggherre og de to konkurrerende gruppene. Vi vil legge juryens begrunnelser til grunn, men vi skal også se på teamene og vurdere gjennomføringsevnen deres, sier Nikolaisen.

I forhandlingene har Statsbygg satt opp følgende kriterier for vurdering:

  • «Kvaliteten på løsningsforslaget» (50 prosent)
  • «Oppdragsforståelse, herunder kvaliteten på tilbudt personell» (35 prosent)
  • «Honorar» (15 prosent)