Martin Asp, som leder JM Utland, og dermed er øverste leder for både Norge og Finland, er godt fornøyd med utviklingen i de to landene.

JM vil satse på flere store prosjekter

JM Norge har vært gjennom en jevn god utvikling de senere årene, og adm. dir. Martin Asp i JM Norge sier de i tiden fremover vil satse enda mer på de store prosjektene.

Martin Asp leder JM Utland i det svenske gigantkonsernet, og er dermed øverste leder for både Norge og Finland. Han kunne på JMs kapitalmarkedsdag i Oslo tirsdag melde om god utvikling i begge disse markedene.

– I Finland har det over lang tid vært en jevn og stabil utvikling, mens vi i Norge har sett en solid utvikling over noe tid. Vi er nå i ferd med å bygge oss opp i det finske markedet – og skal styrke oss ytterligere i flere av de norske satsingsområdene, påpeker Asp.

JM Utland står samlet for 27 prosent av konsernets omsetning. For 2018 omsatte JM i Norge og Finland totalt for 3,474 milliarder norske kroner, hvorav Norge sto for 2,987 milliarder av dette.

– Vi har hatt en god lønnsomhetsutvikling de senere årene, og har hatt et godt salg i første kvartal i 2019, legger Asp til. Han forteller at de har offensive planer i alle områder hvor de i dag er til stede i det norske markedet.

Fremover vil Asp ikke minst satse på sikre seg flere store prosjekter, og de største utviklingsprosjektene vil først og fremst komme i Oslo.

– Strategien er å bygge opp flere store prosjekter i Oslo-området – det vil si over prosjekter på 400 enheter eller mer – og vi vil jobbe for å få inn denne typen prosjekter hvert år. Basen skal ligge i de store prosjektene – der vi kan styre det meste selv, legger Asp til.

Bred satsing
Men JM Norge satser ikke bare i Oslo.

– Vi jobber langsiktig og satser mer i Trondheim, i tillegg til Bergen, Drammen og Stavanger samt Telemark og Vestfold, legger Asp til.

Totalt var det produksjonsstart for 634 enheter i Norge i 2018, og de har nå en tomtebank hvor de kan utvikle 8.200 enheter i det norske markedet.

VIP
I fjor lanserte JM en VIP-satsing i det norske markedet – et konsept de har jobbet med over en lengre periode i det svenske markedet.
– Vi er fornøyde med innføringen av JM VIP, som er et fordelsprogram – der man blant annet får tidligere tilgang til informasjon og forkjøpsrett på nye boligprosjekter i markedet. Vi har lansert flere prosjekter med VIP-tilgang, med stor suksess. Vi har nå totalt rundt 2.000 medlemmer i VIP-programmet, noe vi er tilfreds med, sier Asp.

Ambisjonen på sikt er å fortsette å vokse, og Asp ser store muligheter for videre utvikling både i Norge og Finland.

Skal jobbe mer effektivt
Konsernsjef Johan Skoglund i JM er fornøyd med utviklingen i konsernet, men er helt klar på at de skal vokse videre og jobber mer effektivt.

(Klikk for større versjon)

– Vi jobber langsiktig med stadige forbedringer. Vi har nå en solid tomteportefølje som totalt kan bygges ut med 36.400 enheter i konsernet, og tiden fremover ser lovende ut, sier Skoglund. Hele 14.200 av disse befinner seg i Stockholm. Han peker på at de dermed ikke trenger å bygge ut basen i stor grad på kort sikt, men om det kommer gode tomtemuligheter er dette noe de vil vurdere.

Han understreker også viktigheten av å holde kostnadsnivået nede.

– Vi skal kutte kostnader, og vi ser at vi må få opp avkastningen fremover. Men skal vi lykkes, må vi ha de mest fornøyde kundene – og det har vi i Sverige og Norge, påpeker Skoglund.

Les mer om utviklingen til JM i neste utgave av bladet.