Hilde Kristoffersen, administrerende direktør i Kesko Norge. Foto: Kesko Norge
Hilde Kristoffersen, administrerende direktør i Kesko Norge. Foto: Kesko Norge

Innlegg: Fra magefølelse til masterdata

Bransjen vår har vært preget av omtrentligheter og magefølelse. Et svar på dette er å styrke datakvaliteten i NOBB og her har vi et felles ansvar. Fremtidens vinnere er de som tar faktabaserte beslutninger basert på nøyaktige og datadrevne analyser.

Innlegg av:

Hilde Kristoffersen, administrerende direktør i Kesko Norge

Historiene er mange. Snekkeren som daglig kjører fire turer frem og tilbake for å plukke opp gjenglemte eller feilbestilte varer. Eller bestillingen som aldri kommer fordi varene ligger på et bortgjemt lager i ei lita bygd. Slike feil skjer ofte på grunn av ca-mål, post it-lapper og muntlige bestillinger. Dette må vi legge bak oss.

VI har jo alle i byggebransjen et forhold til NOBB, «masterdatabasen» med over 800.000 produkter fordelt på 650 leverandører. Utfordringen er at dataene som legges inn ikke er komplette eller nøyaktige nok.

Virke Byggevarehandel kom i januar i år med et initiativ for å samordne kravene til logistikkinformasjon fra leverandørene.

Her er også vi byggevarekjeder bedt å om å gi tydelige føringer på hvilke produkter som er relevante og viktig for oss. Vi har en tydelig forventning til at leverandørene legger inn korrekt og tilstrekkelig informasjon om alle produkter i databasen. Så er det opp til oss som byggevarekjeder å faktisk ta i bruk dataene. Virkes initiativ er svært positivt, og det er et arbeid vi støtter helhjertet opp om og vil prioritere høyt.

Hvorfor er bedre data viktig nå?

Bygg- og anleggsbransjen er i kraftig endring. Digitalisering og automatisering påvirker næringsliv og kunder i stadig større grad. Så er det en rekke mer konkrete grunner til at god data er viktigere enn noen gang. Her er noen av dem:

Økte krav til bærekraft og miljø er et av de viktigste argumentene for å få bedre og riktigere data i NOBB. Resultatet av at byggevare får bedre oversikt er mer effektiv bruk av ressursene, mindre svinn og kortere reisevei for produktene. Et annet argument innen bærekraft er at vi som byggevarekjeder i større grad ønsker å vite nøyaktig hvor produktene våre kommer fra og hvordan de er produsert.

Bransjen vår henger nok litt etter innen netthandel, men pandemien viste at potensialet er stort og at dette vil øke raskt i årene som kommer. Kundene våre er godt vant fra netthandel i andre bransjer og har høye forventninger til god vareflyt og effektiv logistikk. Dette krever gode og nøyaktige data.

Krav fra myndigheter og forsikringsselskapene påvirker også bransjen vår i stadig større grad. Et eksempel på dette er regelendringen som skjedde ved nyttår – nå kan ikke lengre boligen selges «as is». Det kreves mer og mer dokumentasjon til gjennomført arbeid og materialvalg.

Lønnsomheten i bransjen vår er et annet aspekt som driver behovet for bedre og mer nøyaktige logistikksystemer. Jeg trenger ikke minne våre kunder på hvor dyrt det er med forsinkelser, feilpakking eller ordrefeil.

Til slutt har covid-pandemien og krigen i Ukraina vist oss hvor nødvendig det er med robuste verdikjeder og god planlegging i møte med økt uro i verden. Det er ikke bare å bestille et nytt vareparti fra USA eller Kina når det er flere ukers ventetid i havnene. Den nye hverdagen krever at vi er mer nøyaktige i analysene våre.

Oppsummert kan vi altså si at bransjen vår skal bli langt mer presise i vår drift og våre rutiner. Kundene skal slippe å kjøre shutteltrafikk til byggevarehuset på grunn av feil i bransjens systemer. Vi skal være et forenklende ledd i deres hverdag!