Øyvind Skarholt, administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste. Foto: Byggtjeneste

Øyvind Skarholt, administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste. Foto: Byggtjeneste

Hever datakvaliteten i NOBB – skal gjøre det enklere for byggevarehandelen

Virke Byggevarehandel samordner kravene sine til logistikkinformasjon fra byggevareleverandørene, noe som skal gjøre det enklere for byggevarehandelen. NOBB-leverandør Norsk Byggtjeneste skal følge opp arbeidet.

Salg av produkter gjennom digitale løsninger i bransjen øker sterkt, og dermed øker også behovet for korrekt, kvalitetssikret og digitalisert produktinformasjon, skriver Virke i en pressemelding denne uken.

Aslaug Koksvik, bransjedirektør for byggevarehandelen i Virke. Foto: Virke

Aslaug Koksvik, bransjedirektør for byggevarehandelen i Virke. Foto: Virke

– Byggevarehandelen ønsker derfor å vektlegge dette enda mer i tiden som kommer, og har bestemt seg for å samordne sine krav overfor leverandørene. Dette vil også bidra til at det blir enklere for produsentene når de kan forholde seg til ett felles bransjekrav, sier Aslaug Koksvik, bransjedirektør for byggevarehandelen i Virke, i pressemeldingen.

Gjennom 2022 skal disse områdene prioriteres når det kommer til digitalisert innhold på produktinformasjon:

  • Logistikkinformasjon
  • CLP-merking
  • Markedsinformasjon
  • Produktegenskaper

Byggevaredatabasen NOBB blir samhandlingsplattformen for den digitale satsingen.

– Dette ser vi veldig positivt på. Vi skal legge alt til rette for at vi raskt kan tilfredsstille markedets behov på en enkel og samlet måte mot produsentene. Én jobb, én gang, ett sted, basert på et omforent krav. Det sparer alle aktører tid og krefter på, samtidig som vi vet at dette er det markedet etterspør, sier Byggtjeneste-sjef Øyvind Skarholt i en pressemelding fra Norsk Byggtjeneste.

NOBB er en omfattende database med over 800.000 produkter fordelt på 650 leverandører. Det blir en stor jobb å styrke korrektheten, nøyaktigheten og relevansen i masterdataen i databasen.

Avdelingsleder Ole Gunnar Honningsøy i Norsk Byggtjeneste.
Avdelingsleder Ole Gunnar Honningsøy i Norsk Byggtjeneste.

– Da vi begynte å se omfanget av dette, så vi raskt at vi måtte samarbeide enda tettere med kjedene. Vi måtte finne ut hvilke produkter som er relevante, sier leder for NOBB-avdelingen i Byggtjeneste, Ole Gunnar Honningsøy.

Byggtjeneste har nå bedt byggevarekjedene om å gi tydelige føringer på hvilke produkter som er relevante og viktig for dem. Det har resultert i avgrensede og konkrete sortimentslister. Ut fra dette sortimentet vil Byggtjeneste bruke analyseverktøy og prosessautomatisering for å generere arbeidsoppgaver, heter det i pressemeldingen

– Dette vil gjøre det mye enklere for byggevarehandelen å få inn de produktdataene de trenger. I stedet for at den enkelte leverandør må forholde seg til 12-13 byggevarekjeder, får de filtrert og kanalisert dette gjennom NOBB, sier Øyvind Skarholt i meldingen.