Innlegg: Faglig debatt eller brannslukking?

I sitt siste innlegg på bygg.no gjør papprodusenten Icopal det krystallklart at selskapet ønsker å stå på stedet hvil. Som leder for Protan gjør det meg glad. Som en aktør i byggebransjen gjør det meg trist å se en produsent være så til de grader motvillig til omstilling og tilrettelegging for sikker bruk av sine produkter.

Erik Bødtker Øyno

Konsernsjef i Protan AS.

Icopals forsøk på faglig debatt har så langt handlet om å forherlige bruken av eldgamle asfaltprodukter og brannfarlig flammekastere på bekostning av mer moderne takbelegg og sikker varmluft. Icopal håper nok at budskapet om «business as usual» blir ekstra kraftfullt når tåkepraten krydres med sverting og personangrep. Kjernen i debatten, brannsikkerhet ved bruk av åpen flamme på tak, tåkelegges gjennom en useriøs produktrangering og forsikringer om at Icopal i det minste makter å forholde seg til unntakene i sikkerhetskravene.

«Brannsikkerhet på tak – et felles ansvar»

I 2002 ble det introdusert en innstramning av regelverket for bruk av åpen flamme på tak. Den gang lanserte Icopal «Jet Stream» - et verktøy for å svi på takpappen uten bruk av åpen flamme. Icopal uttalte følgende til Byggeindustrien nr. 13, 2001 under overskriften «Brannsikkerhet på tak – et felles ansvar»:

«Det er et bransjeansvar å utvikle løsninger som forhindrer fare for branntilløp og eventuelt skade på personer og eiendom (…) Så får vi heller konkurrere på andre kriterier enn å gå på akkord med brannsikkerhet.»

Det har ikke skjedd noe som helst på 14 år. Bransjen har ikke tatt i bruk «Jet Stream», sannsynligvis av økonomiske årsaker – det går for sakte(?)! Det er derfor ikke overraskende at Icopal i 2015 velger å fokusere på unntakene fremfor hovedregelen – et forbud mot bruk av åpen flamme på tak. Det kan virke som at budskapet ut til omverdenen er det eneste Icopal har endret på når det kommer til brannsikkerhet i installasjonen.

Unntak og profitt

I innlegget gjør Icopal det klinkende klart at det er økonomien som styrer deres handlinger. En åpen debatt om sikkerhet i bransjen er vanskelig når budskapet styres av bunnlinjen i selskapet. At kjernen i debatten kan virke negativt for fortjenesten gjør det åpenbart vanskelig å være konstruktiv.

Icopal gjør også et poeng av at kundene skal få velge selv. Det er prisverdig at Icopal anerkjenner at ferdig lagt PVC takbelegg er billigst. PVC er også lettere, mer miljøvennlig og laget av resirkulerbart materiale. Installasjonen er i tillegg væruavhengig og brannsikker - våre produkter sveises med varmluft og «fønere». Icopal forsøker seg på nok en avsporing fra debattens kjerne ved å spekulere i produktenes tetthet. Jeg garanterer at Protans takbelegg gir et 100% tett tak.

Markedsutviklingen viser at kundene våre i andre land i større grad velger kvalitet til lavest mulig pris. Papptak har tapt markedsander i Europa siste 8 år til fordel for PVC baserte takbelegg. (Applied Market Information, 2015).

Som leder av Protan tilbakeviser jeg påstanden om at takpapp er bedre enn Protans PVC-baserte takbelegg. Protans takbelegg har vært på markedet i Norge i mer enn 40 år. Tak tekket på 1970 tallet er fortsatt like fine. Ved å velge Protans løsninger unngår byggherren også risiko for brann og branntilløp.

Dersom Icopal kan vise meg et papptak i Norge som har holdt tett i 40 år uten vedlikehold, takker jeg ja til lunsjinvitasjonen. I den faglige debattens ånd foreslår jeg at første punkt på agendaen er hvordan vi sammen skal sørge for et totalforbud mot åpen flamme på tak.