Taktekking med bruk av åpen flamme. Illustrasjonsfoto: Ole Harald Dale

Takdebatten blusser opp

I to innlegg på Bygg.no blåser Icopal-direktør Håkan Magnusson og Protan-konsernsjef Erik B. Øyno nok en gang liv i debatten om bruk av åpen flamme i Finans Norges reviderte forskrifter for taktekking.

I et annonsebilag fra Bygg21 og Direktoratet for byggkvalitet gitt ut i juni i år, er konsernsjef i Protan Erik B. Øyno intervjuet i en artikkel titulert «Forbud mot åpen flamme på tak». I artikkelen heter det at praksisen med å tekke tak med bruk av åpen flamme ble gjort forbudt fra 1. januar i år. Dette får administrerende direktør i Icopal, Håkan Magnusson, til å reagere.

Administrerende direktør i Icopal, Håkan Magnusson.

– Her har Erik Øyno forvridd informasjonen fra Finans Norge. Det er ikke riktig at det nå er forbudt å bruke åpen flamme. Regelverket er endret, og det har kommet noen nye innskjerpinger, men det har også kommet lempelser, sier Magnusson, som uttaler overfor Byggeindustrien at forskriftsendringen ikke medfører store nyheter for taktekkerne.

Forskriftene

Teksten i Finans Norges sikkerhetsforskrifter om bruk av åpen flamme er denne:

Det er forbud mot bruk av åpen flamme på nye og tidligere tekkede tak med følgende unntak:

  • dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av kun ubrennbare materialer.
  • dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesims, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av brennbare materialer og det øverste laget er beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon.

– Veldig skadelig

Disse unntakene, forteller Magnusson, utgjør omtrent 90 prosent av taket. Å si at det da er forbudt å bruke åpen flamme på tak, mener han da blir feilaktig.

– Det verste er at utspillene fra Øyno har ført til stor forvirring i bransjen, og har vært veldig skadelig for entreprenørene. Prosjekter har blitt stanset, og takentreprenører ar blitt stengt ute. Vi har fått en forvridning i markedet som er basert på feilaktig informasjon, sier Magnusson.

Konsernsjef Erik B. Øyno bekrefter overfor Byggeindustrien at det er lov å bruke åpen flamme på deler av taket.

Konsernsjef Erik B. Øyno i Protan.

– Midt på taket er det lov å bruke flammekaster. Men alle tak har en ende, de har gesims, og de har gjennomføringer, sier han.

Nye og gamle forskrifter

I de nye sikkerhetsforskriftene har Finans Norge gått ned fra 100 til 60 centimeters klarering fra åpninger, sluk, gesimser og bordtakbeslag for bruk av åpen flamme, men har samtidig skjerpet kravene med krav om 30 millimeter ubrennbar isolasjon for å beskytte brennbare takkonstruksjoner, samt endret reglene for også å omfatte nybygg.

Øyno sier til Byggeindustrien at da Finans Norge kom med nye sikkerhetsforskrifter i 2002, uttalte bransjen at de skulle finne nye løsninger for å tette takene, uten at dette ble noe av.

– Pappbransjen hoppet den gang bukk over forskriftene, sier han.

Magnusson mener Øyno overforenkler, og påpeker at det finnes flere systemløsninger som er tilpasset kravene i Finans Norges forskrifter, med selvklebende belegg og varmluftsløsninger.

– Og det er verd å merke seg at vi aldri har hatt færre branntilløp eller lavere kostnader på grunn av brann. Slik vi ser det, er det fare for mange ganger så høye kostnader ved vannskader, og hvis vi ikke lenger kan legge den mest robuste takløsningen, vil nok vannskadene øke, sier han.

Skeptisk til regelendring

Styreleder i Takentreprenørenes forening (TEF), Håvard Mellem, sier overfor Byggeindustrien det er helt feil når situasjonen har blitt fremstilt som om det er innført et totalforbud mot bruk av åpen flamme på tak.

– Det har skapt unødvendig mye usikkerhet og uro i bransjen, både hos taktekkeren og hos våre kunder, sier han.

Samtidig forteller Mellem at bransjen opplever det som problematisk at de nye kravene blir unyanserte og mangelfulle rundt tining og smelting av is i forbindelse med lekkasjeutbedringer.

– Vi ser for oss at vi vil kunne få en del uheldige situasjoner hvor taktekkeren, på grunn av regelverket, ikke vil være i stand til å hjelpe en byggherre som har en lekkasje vinterstid, sier han.

– Oppsummert så er det fremdeles tillatt å benytte åpen flamme på tak, men det har blitt noen innskjerpinger i regelverket samtidig som vi har fått noen lempinger, avslutter Mellem.