Ikke vanskeligere å være kjeltring

I onsdagens budsjettforslag ble det varslet at regjeringen tar kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet alvorlig. Men det er ikke satt av nok midler og de konkrete tiltakene uteblir, så det blir dessverre ikke spesielt mye vanskeligere å være kjeltring i byggenæringen neste år.

Statsminister Solberg og statsråd Eriksson var tidligere i høst på banen og varslet en opptrapping i kampen mot svart arbeid – at det skal bli lettere å være seriøs og vanskeligere å være kjeltring. Derfor hadde byggenæringen store forhåpninger til et kraftig løft og konkrete tiltak i budsjettet som kunne bidra til å gjøre det verre å være kriminell i byggenæringen. Selv om det kom noen tiltak, ble det ikke slik man håpet.

Til sammen er det satt av 28 millioner kroner, som fordeles likt til Skatteetaten, politiet og Arbeidstilsynet i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Disse midlene er øremerket til å jobbe frem samarbeidsprosjekter etter en modell av hva man har fått til i Bergen. Her har man lyktes og dette skal spres til andre deler av landet. Men det må selvsagt mer penger til om dette virkelig skal monne.

I forhold til det store omfanget, og verdiene på det svarte markedet og det som omsettes via arbeidslivskriminalitet, blir dette dessverre for småpenger å regne. Langt større beløp må settes inn om man mener alvor med at dette er en kamp man ønsker å vinne.

På en annen side er det i positivt at regjeringen ser alvoret i utviklingen man har sett i arbeidslivet og ikke minst i byggenæringen. De ønsker sammen med partene i arbeidslivet å lage en strategi for å bekjempe denne utviklingen, og som et ledd i dette utvikle målrettede trepartsbransjeprogram.

Byggenæringen får sette sin lit til at budsjettsamtalene, i første rekke med Krf og Venstre, kan føre til en økt satsing, med mer penger og flere konkrete tiltak for å stoppe utviklingen.

En ting er at man ønsker å ta tak i problemet, men man vinner ikke krigen med å bruke løsskudd.