Første byggtrinn av Mjøstårn-prosjektet kan være på plass i 2018. Illustrasjon: Voll Arkitekter.

I gang med Mjøstårn-tomta

Voll Arkitekter setter nå i gang arbeidet med reguleringsplanen for tomta hvor Arthur Buchardt ønsker å bygge Mjøstårnet.

Det skriver Ringsaker Blad på sine nettsider.

I mars skrev bygg.no om Arthur Buchardts planer om å bygge et storhotell ved mjøskanten i Brumunddal. Det såkalte Mjøstårnet planlegges som en ren trekonstruksjon og vil med sine 66 meter og 17 etasjer bli verdens høyeste trebygg.

Voll Arkitekter setter nå i gang reguleringsplanarbeidet på vegne av Buchardts selskap AB Invest, skriver Ringsaker Blad.

Et område på hele 450 dekar inngår i reguleringsplanarbeidet. Dette inkluderer blant annet et betydelig område ute i Mjøsa. Bakgrunnen er at man ønsker å se på mulighetene for at hotellet kan bli et nytt anløpssted for Skibladner. Det jobbes også med mulighetene for å bygge et nytt friområde nede ved Mjøsa.

Første byggetrinn er kostnadsberegnet til 450 millioner kroner og skal inneholde 50 hotellrom, 21 leiligheter, kontorarealer og restaurant. Prosjektet skal etter planene stå ferdig i 2018.

Andre byggetrinn omfatter ytterligere tre leilighetsbygg.