Høyesteretts hus. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Høyesterett behandler innsigelsessak mellom Skanska og underentreprenør

Tirsdag og onsdag skal Høyesterett avgjøre hva som skal til for å fastslå at man har kommet med en innsigelse, når Skanska møter Halvorsen Grave- og Transportservice i retten i det som vil bli en prinsipielt viktig dom.

Saken har sitt utspring i Skanska Norges kontrakt med Hordaland Fylkeskommune om oppføring av et administrasjonsbygg og verksted for Bybanen. Skanska hentet inn Halvorsen Grave- og Transportservice (HGT) som sin underentreprenør på grunnarbeid på prosjektet.

Skanska og HGT ble enige om en kontraktsum på 26,3 millioner kroner før merverdiavgift. Kontrakten fastslo også at summen skulle reguleres for faktiske mengder, og at HGT skulle måle mengder og rapportere inn via målebrev/ukesrapport.

Da det ble tid for sluttoppgjør kom HGT med et krav på 58,6 millioner kroner før merverdiavgift til Skanska. 44,2 millioner kroner av dette var avregnet etter mengder av underentreprenøren. Skanska videreformidlet kravene til byggherren.

Rett før fristen for innsigelser til sluttoppgjøret gikk ut, fremsatte Skanska innsigelse på oppgjøret. Av fremsatte målebrev på 43,6 millioner kroner ble 14,5 millioner kroner godkjent, 421.758 kroner avvist og 28,6 millioner kroner kalt «Andel ikke ferdigbehandlet».

Det er den siste andelen som har ført til at saken har blitt behandlet både i tingretten og lagmannsretten, og nå er oppe til behandling i Høyesterett.

Spørsmålet er om Skanska har vært klare nok med sine innsigelser. Hva skal til for å ha fremsatt en innsigelse innen standardkontrakter, både når det gelder frist og omfang på innsigelse?

De to partene har partshjelp via EBA og MEF på hver sin side i Høyesterett. Avgjørelse i landets høyeste domstol vil ikke bare gjelde mellom hoved- og underentreprenør, men også byggherre og entreprenør.

Saken behandles i retten tirsdag og onsdag denne uken.