Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA og administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

Her er håndboken som skal hjelpe utbyggerne og kommunene å bygge ut sammen

EBA og Norsk Eiendoms nye kurs hvor utbyggere og kommunale planmyndigheter møtes for å lære sammen, har resultert i en praktisk håndbok for utbyggingsavtaler.

Håndboken Utbyggingsavtaler – Fra plan til gjennomføring, som EBA og Norsk Eiendom har utformet i samarbeid med Asplan Viak, DLA Piper, Deloitte og Vestfold og Akershus fylkeskommuner, gir praktiske eksempler og konkrete råd til hvordan kommuner og utbyggere kan lykkes med utbyggingsavtaler.

Håndboken, som er et hefte på kun 27 sider, lanseres denne uken i forbindelse med et kurs som EBA og Norsk Eiendom har holdt i år for kommuner og utbyggere i Akershus og Vestfold.

– Da vi tok initiativ til denne kursingen, ble det jo behov for å samle inn mye faktakunnskap. Vi syntes etter hvert at denne kunnskapen ble så bra, så nå presenterer vi den her, forteller administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

Les hele håndboken her.

– Dette er faktagrunnlaget, men jeg anbefaler absolutt folk å gå på kurset, understreker Askjer.

Uklart lovverk

Kursene og håndboken er utviklet for å bedre samarbeidet mellom kommunene og utbyggerne når boligutbygging fører til behov for ny teknisk og sosial infrastruktur.

I plan- og bygningsloven defineres mulighetene for avtaler mellom kommunale og private aktører for å gjennomføre kommunal arealplan. Avtalene kan for eksempel gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak, og loven definerer relativt strengt hva som er lov og hva som ikke er lov i disse tilfellene.

– Men som så mange andre lover, er ikke plan- og bygningsloven tilstrekkelig klar, understreker Askjer.

En del av håpet bak kursene er å utvikle gode verktøy innenfor plan- og bygningsloven slik den er i dag.

Asplan Viak har vært med på å utforme det faglige innholdet rundt planarbeidet, DLA Piper har stått for det juridiske, og Deloitte har spesielt bidratt med sin ekspertise i momstematikken.

– Over hundre på hver av kursene og det har vært gjennomført oppfølgingskurs i begge fylker da det var ønske om å gå enda mer i dybden. Det betyr at vi har truffet et behov i markedet, sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA.

Sandberg forteller at de allerede planlegger å arrangere kurs i Trøndelag, Troms og Hordaland, og EBA-sjefen håper å ta kurset ut til samtlige ni lokalavdelinger i foreningen.

Struktur og infrastruktur

Når ny boligutbygging vedtas i en kommune, vil boligveksten automatisk medføre behov for ny infrastruktur. Nye veier, nytt rørnett og større kapasitet på både tekniske og sosiale anlegg trengs for å ønske nye innbyggere velkomne.

– Det er en utfordring i mange kommuner at man har begrenset kompetanse og kapasitet til å drive planlegging, men dette har man tross alt et slags grep på. Det man ikke har grep på i det hele tatt, er gjerne hva slags infrastruktur som trengs som en følge av kommunens utbyggingsplaner, sier Thor Olaf Askjer.

Teknisk infrastruktur som kommunen ikke selv kan betale for, kan legges inn i rekkefølgebestemmelser, og ved hjelp av utbyggingsavtaler kan både kommune og utbyggere komme godt ut av utviklingen. Dette krever dog en viss kompetanse for at man skal lykkes med det, og det er akkurat dette behovet EBA og Norsk Eiendom ønsker å dekke med kurset og håndboken.

Et eksempel på utfordringer som de to medlemsorganisasjonene har fått sett på i samarbeid med fageksperter fra Asplan Viak, DLA Piper og Deloitte, er spørsmål rundt tilbakebetaling av moms ved utbygging av infrastruktur.

– Hvis kommunen bygger en rundkjøring selv, får de momsen tilbakebetalt av staten, men hvis en utbygger pålegges å bygge rundkjøringen som en del av en utbyggingsavtale, får de ikke momsen tilbakebetalt. Dette oppleves som veldig urimelig, men i håndboken beskriver vi en mekanisme som lar utbyggerne få momsen tilbakebetalt også. Noen kommuner gjør ikke dette fordi de synes det er trøblete, men her har vi fått bekreftet at dette er fullt lovlig, og vi gir en praktisk oppskrift, forteller Askjer.

–Det er lovlig, og det vil gi en ønsket forutsigbarhet for bransjen om kommunene fremover praktiserer dette likt, legger Kari Sandberg til.