Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer (til venstre) og administrerende direktør Kari Sandberg i EBA. Foto: Sindre Sverdrup Strand

EBA og Norsk Eiendom vil la utbyggere og planmyndigheter bygge hverandre opp

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Norsk Eiendom og Vestfold fylkeskommune starter denne uken et nytt kurs for å gjøre veien fra plan til gjennomføring kortere og bedre.

Kurset er det første i en rekke kurse som skal gjennomføres over hele landet, hvor planmyndigheter og utbyggere skal lære, diskutere og samhandle hvordan de kan gjøre veien fra plan til gjennomføring enklere. Det er EBA og Norsk Eiendom sammen med Vestfold og Akershus fylkeskommuner som har tatt initiativet til kursserien.

Så langt er 120 deltakere påmeldt til første kurs i Tønsberg torsdag 31. januar. Kurset går over tre dager, med andre kursdag satt til 28. februar og tredje kursdag satt til 28. mars.

Asplan Viak er engasjert for den faglige utformingen av kurset, og Deloitte Advokatfirma og Norsk Eiendom er noen av aktørene som bidrar med innhold. Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer, er en av foredragsholderne som kursdeltakerne får møte. Å forbedre planprosesser er noe som står ham nært hjertet.

– Både EBA og Norsk Eiendom har lenge vært opptatte av at planprosessene kan og bør gå bedre, og vi har drevet et stort næringspolitisk arbeid for å få til dette, først og fremst på nasjonalt nivå mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Under denne marsjen har vi oppdaget at én ting er at lovverket og forskriftene kunne vært bedre, men en annen ting er hvordan det praktiseres ut i kommunene, og også blant medlemmene av EBA og Norsk Eiendom. Hva om vi satte oss på skolebenken sammen og fikk en innføring i de samme tingene? Hypotesen er at planprosessene skal gå bedre når alle sammen får høre den samme lovforståelsen, men også får knyttet bekjentskaper, sier Askjer.

– Man skal ikke undervurdere betydningen av at folk kan sitte sammen og bli kjent. Det handler mye om mennesker også, påpeker administrerende direktør Kari Sandberg i EBA.

– Lurer seg selv

Sandberg understreker at det ikke holder for en kommune å regulere for så eller så mange boliger hvis disse boligene er samlet i et område hvor markedet, manglende infrastruktur eller annen usikkerhet tilsier at utbyggerne ikke får solgt eller i det hele tatt bygget dem.

– Selv om et område har en formell status som regulert, vil det ikke si at det er utbyggingsklart, påpeker Askjer.

Til alle reguleringsplaner følger også kommunens reguleringsvedtekter, og her er det vanlig med såkalte rekkefølgebestemmelser. Disse skisserer hva som må være på plass før utbygger eventuelt kan bygge ut boliger, og kan for eksempel innebære krav om skoledekning eller infrastruktur.

– I den samme kommunen som krever økt skoledekning i rekkefølgebestemmelsene, har man kanskje ikke noen planer om å bygge den ut. Da har den reguleringsplanen ingen verdi, og kommunen lurer egentlig seg selv, sier Askjer.

Må samarbeide

Sandberg og Askjer håper utbyggere og planmyndigheter kan gå sammen og lære hvordan man unngår situasjoner hvor ønskede utbygginger stoppes.

– Vi ønsker å sette fokus på utbyggingsavtaler som et viktig verktøy, røper Kari Sandberg om kurset.

Etter Vestfold er det Akershus fylkeskommune som skal samle utbyggere og planmyndigheter i fylket, og Sandberg forteller at de håper å komme seg rundt hele Norge. Og det kan være god grunn til å etterspørre det også.

– Vi må forutsette at planlegging blir enda vanskeligere enn i dag. Da må vi slutte å krangle om uvesentligheter og starte å samarbeide om de vesentlige problemene. Samarbeid er et viktig stikkord, slår Askjer fast.