Illustrasjon: Voll Arkitekter

HENT bygger 360 Campus i Trondheim

Rostinvest AS og HENT AS har signert avtale om bygging av studentboliger i Elgesetergate 21 i Trondheim.

Det kommer frem i en pressemelding fra HENT.

Tore Havdal i Rostinvest (fra venstre), Vegard Wollan i Rostinvest, Bahadir Sert i HENT, Jan Tore, Wilhelmsen i Rostinvest, Kjell Berg i Rostinvest, Stian Grøtan i HENT og Terje Søbstad i Rostinvest. Foto: HENT

Ifølge meldingen skal det bygges 35 bofelleskap som totalt vil utgjøre 228 hybler for studenter over 5 plan, mesaninetasje med boder og lesesal, samt en Coop Extra-butikk og parkering på sokkelplan i Elgesetergate 21 i Trondheim.

Kontrakten er en totalentreprise, og har en ramme på 178 millioner kroner. På tomten i dag står et parkeringshus og bilverksted som skal rives. Overlevering av prosjektet vil være 31. mars 2021, skriver HENT.

– Etableringen av 360 Campus har vært en lengre prosess der HENT vant kontrakten allerede i 2017. Men det er først nå endelig rammetillatelse er blitt godkjent, som gjør oss klare til byggestart i august. Prosjektet har vært gjennom en grundig samhandling- og utviklingsfase der HENT sammen med byggherre og rådgivere har optimalisert prosjektet fram mot den løsningen som nå foreligger. Vi er svært fornøyde med prosessen så langt, og ser frem mot et fruktbart samarbeid i tiden som kommer, sier Terje Søbstad hos Rostinvest.

– Det skal bli godt å komme i gang nå, kommenterer Prosjektleder for kalkulasjon og innkjøp Bahadir Sert i HENT.

Det er, ifølge pressemeldingen, omtrent to år siden entreprenøren fikk prosjektet. Rivingen er planlagt å være ferdig i midten av oktober, og første spadetak skal i henhold til planen skje umiddelbart etter dette, skriver HENT.