<p>Simen Gabrielsen og Henrik Asheim. Foto: Elise Hole/Skanska</p>Simen Gabrielsen, Christopher Hjoberg og Henrik Asheim. Foto:Elise Hole/SkanskaLeder for KBU Steinar Holden og Henrik Asheim. Foto:Elise Hole/SkanskaFoto:Elise Hole/SkanskaFoto:Elise Hole/SkanskaHenrik Asheim og Christian Andre Johansen. Foto:Elise Hole/Skanska

Henrik Asheim besøkte Skanskaprosjekt

Mandag var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim på Skanskaprosjektet Parallell i Oslo. Her så man blant annet nærmere på behovet for en digital kompetanseutvikling i byggenæringen.

I en ny rapport fra Kompetansebehovsutvalget (KBU), som har sett på Norges fremtidige kompetansebehov, slås det fast at Norge trenger mer kvalifisert arbeidskraft og flere som tar videreutdanning. Det pekes også på at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i helse- og omsorgssektoren, i byggenæringen og innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Samtidig er det altfor få som både får tilbud om eller tar videreutdanning i yrkeslivet.

Mandag morgen fikk Asheim den ferske rapporten fra Kompetansebehovsutvalget. Denne overrekkelsen foregikk i toppetasjen på Skanskaprosjektet Parallell på Løren i Oslo som er inne i sine siste uker før overlevering.

Skanska er en del av bransjeprogrammet for byggenæringen og industri, der fagarbeiderne i byggenæringen får et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene. Disse videreutdanningene skal sørge for ny kompetanse for å kunne møte den teknologiske utviklingen i bransjen, og de legges opp til å kunne kombineres med tilnærmet full jobb, familie og fritid.

- Vi må gå bort fra et system hvor vi først utdanner og jobber etterpå, og over til å jobbe og utdanne oss hele livet. Vi må investere mer i mennesker for at flere kan ta del i arbeidslivet, men også for at flere skal kunne stå i jobb lengre, uttalte Asheim under overrekkelsen.

"Den digitale fagarbeider" er offentlig finansiert gjennom regjeringens bransjeprogram for byggenæringen og industrien og er en pilotordning for fagskolene. To Skanskaansatte som deltar i dette programmet er Simen Gabrielsen og Christopher Hjoberg fra byggenheten i Skanska.

– Vi bruker jo digitale verktøy hele tiden i arbeidshverdagen nå, så det er klart det er bra å få mer faglig påfyll, sier Hjoberg i en melding fra Skanska. Både Gabrielsen og Gabrielsen er bas for henholdsvis tømrerfaget og betongfaget, og har mye kommunikasjon og samhandling med de andre fagarbeiderne i sine prosjekter via digitale verktøy.

– Nå kan jeg styre nøyaktig hvilke fagarbeidere som får hvilke tegninger, og sikre at alle er oppdaterte på det de trenger. De fleste er flinke til å holde seg oppdaterte, og de som kanskje ikke er like raske på ballen tar jeg bare en avsjekk med. Så må vi være tålmodige med de som syns det er litt utfordrende med alle de forskjellige digitale verktøyene, forklarer Gabrielsen.

Asheim fikk detaljert informasjon om den digitale utviklingen som skjer i Skanska, blant annet gjennom en demonstrasjon av flere av appene som Skanska har utviklet i prosjektet «Digital fagarbeider» som ble rullet ut i 2018 for alle fagarbeidere i selskapet.

– Det er flott å se at dere allerede har kommet langt på vei og utviklet flere løsninger som helt tydelig gjør arbeidshverdagen enklere enn tidligere, uttalte Asheim.

Det er Fagskolen Oslo som har utviklet "Den digitale fagarbeider" etter oppdrag fra BNL og Fellesforbundet, finansiert med offentlige midler.