HeidelbergCement-selskapet Cementa vil legge om sementproduksjonen i Slite på Gotland for å bli klimapositive innen 2030. Foto: Cementa

HeidelbergCement-selskapet Cementa vil legge om sementproduksjonen i Slite på Gotland for å bli klimapositive innen 2030. Foto: Cementa

HeidelbergCement får millionstøtte for å utvikle karbonfangst på svensk sementfabrikk

HeidelbergCement-selskapet Cementa har mottatt støtte på 51 millioner svenske kroner fra svenske Energimyndigheten, og starter nå en mulighetsstudie for utbyggingen av et karbonfangstanlegg ved sementfabrikken sin på Slite på Gotland. Studien alene innebærer en investering på 124 millioner svenske kroner.

En forstudie viser at karbonfangstanlegg (CCS) ved sementfabrikken i Slite kan bli et klimapositivt prosjekt. Sammen med økt bruk av biobrensel kan anlegget fange og lagre mer karbondioksid enn fabrikkens fossile utslipp, skriver Cementa i en pressemelding mandag.

Cementa begynner allerede nå med arbeidet med å bygge ut fabrikken for å rekke en planlagt tidsfrist i 2030 for klimapositiv sementproduksjon.

Giv Brantenberg i HeidelbergCement Nord-Europa. Foto: HeidelbergCement
Giv Brantenberg i HeidelbergCement Nord-Europa. Foto: HeidelbergCement

Teknikken som brukes for karbonfangst på Norcem Brevik i Norge er det anbefalte alternativet for omleggingen i Sverige.

– Forstudien viser at CCS er fullt gjennomførbart i Slite. Sammen med erfaringene fra prosjektet i Norge har vi nå et godt bilde av hvordan vi går videre i Sverige. De nordiske landene har det som kreves for å lede klimaomstillingen i bygg og anlegg, sier administrerende direktør Giv Brantenberg i HeidelbergCement Nord-Europa.