Varmevekslerne på vei fra Trosvik til fabrikken. Dag Jenssen
Varmevekslerne på vei fra Trosvik til fabrikken. Dag Jenssen

Milepæl i Norcems karbonfangstprosjekt

I løpet av de siste dagene og kveldene har de tre første varmevekslerne blitt transportert til Norcems karbonfangstprosjekt, og installert hos Norcem i Brevik i Porsgrunn.

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

I en melding skriver Norcem at dette er de første store fysiske prosesskomponentene som leveres i prosjektet.

Norcem opplyser også at prosjektet er i ferd med å gå fra en fase hvor man forbereder og klargjør, til at man nå fremover begynner å bygge og installere deler i karbonfangstanlegget.

Hver av enhetene som har ankommet de siste dagene veier om lag 55 tonn.

Norcem forteller at det har vært mange selskaper involvert i transport fra Trosvik-verftet og til fabrikkområdet i Brevik.