Veidekke er i full gang med InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen. Drammenstunnelen vil være klar for jernbanetekniske arbeider i 2023. Prosjektet var ett av de mest sårbare da sementkrisen slo inn i mars i år. Arkivfoto: Stefan Offergaard

Veidekke er i full gang med InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen. Drammenstunnelen vil være klar for jernbanetekniske arbeider i 2023. Prosjektet var ett av de mest sårbare da sementkrisen slo inn i mars i år. Arkivfoto: Stefan Offergaard

Mye gikk galt da sementkrisen rammet i mars – slik påvirket den aktørene

Da sementproduksjonen hos Norcem sto stille og to båtleveranser med alternative råvarer havarerte, så det mørkt ut for fremdriften to av Veidekkes milliardprosjekter. – Det var Murphys lov der en periode, men vi kom oss gjennom uten forsinkelser.