Cementa søker om å fortsette driften i Slite utover den midlertidige tillatelsen som ble gitt i fjor. På sikt håper sementprodusenten på minst 30 nye år med kalkutvinning i bruddet på Gotland. Foto: Cementa
Cementa søker om å fortsette driften i Slite utover den midlertidige tillatelsen som ble gitt i fjor. På sikt håper sementprodusenten på minst 30 nye år med kalkutvinning i bruddet på Gotland. Foto: Cementa

Cementa ber om fire nye år på Gotland

Det svenske HeidelbergCement-selskapet Cementa har fått forlenget tillatelse til å utvinne kalkstein på Gotland ut 2022. Nå har selskapet søkt om fire nye år for å skape rom for mer langvarig drift i kalksteinsbruddet i Slite.