Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møtte pressen mandag.

Har startet jakten på de gode ideene for regjeringskvartalet

Idéfasen for det nye regjeringskvartalet blir gjennomført i form av parallelle oppdrag. Statsbygg får ros fra arkitekthold for å ha åpnet opp for yngre krefter.

Fredag 26. september lyste Statsbygg ut anbud, og mellom fire og sju team skal velges ut til å delta i idéfasen rundt utformingen av byrommene i det nye regjeringskvartalet.

– I et så stort prosjekt som regjeringskvartalet trenger vi et bredt tilfang av ideer om hvordan regjeringskvartalet skal bli og hvordan byrommene kan utformes. Forslagene skal stilles ut slik at vi får en god debatt om utformingen av kvartalet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Står fritt

Regjeringen ber om innspill til byplangrep, trafikk- og ferdselsløsninger for kvartalet.

I idéfasen kåres ingen vinner, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Statsbygg står fritt til å bruke innspillene i det videre arbeidet med reguleringsplanen. 

Alle gruppene som velges ut vil bli honorert med 1,5 millioner kroner.

– Vi ser utelukkende på kvalifikasjoner. Når vi gjør det på denne måten, så er vi heller ikke forpliktet til å bruke noen av de forslagene som kommer inn. Staten står derimot fritt til å gå videre med de ideene de synes passer best inn i konseptet, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg til Byggeindustrien.

Vil ha inn yngre krefter

Grupperingene Statsbygg er på jakt etter kan bestå av arkitekter, byplanelggere eller andre som har kompetanse på området.

- Kompetansekravet kommer til å være høyt, men vi oppmuntrer  samtidig grupperingene til å vise hvordan de kan trekke yngre og nye krefter inn - nettopp for å sikre kreativitet og best mulig idetilfang, sier Nikolaisen.

Positivt, mener NAL

Det er et punkt spesielt arkitektmiljøet er fornøyde med. Tidligere i sommer var president Kim Skaara i Norske arkitekters landsforbund (NAL) kritiske til at håndplukkede arbeidsgrupper utpekt av Statsbygg skulle utforme de første skissene til nytt regjeringskvartal.

Han mente det burde lyses ut en åpen internasjonal idekonkurranse i stedet for at Statsbygg selv skulle håndplukke sine team.

Nå er tonen mer positiv.

- Vi har hatt en løpende dialog med Statsbygg, og er relativt komfortable med at dette nå blir en så god prosess som mulig, sier Kim Skaara til Byggeindustrien.

- De har riktignok ikke landet på den åpne konkurransen som vi primært ønsket, men vi ser at de har lyttet til våre innspill og terskelen for å delta er senket slik at andre aktører som står utenfor de tunge konsulentmiljøene også kan delta, legger han til.

God dialog

Harald V. Nikolaisen bekrefter at noen av innspillene som kom fra Skaara og NAL i sommer er blitt lyttet til.

- Vi har en god dialog med NAL og har ingen ting i mot å ta gode råd og følge de, sier Nikolaisen til Byggeindustrien.

Utvelgelsen av grupperingene blir gjort i desember, og oppdraget gjennomføres vinteren 2015. I mai 2015 skal forslagene stilles ut.