I oktober starter rivingen av S-blokken, og i løpet av neste år skal de første ideene for kvartalet legges fram.

Arkitekter reagerer på lukket idéfase i Regjeringskvartalet

Arkitektenes landsforbund reagerer på at håndplukkede arbeidsgrupper utpekt av Statsbygg skal utforme de første skissene til nytt regjeringskvartal.

- Utformingen av Regjeringskvartalet bør svare til den åpenheten som har vært et viktig stikkord siden terroraksjonen, sier president Kim Skaara i Arkitektenes landsforbund til Aftenposten.

Til avisen sier Skaara at det burde lyses ut en åpen internasjonal idékonkurranse i stedet for de fire til syv arbeidsgruppene som skal nedsettes av Statsbygg.

- Se på regjeringsbyggene i Berlin – der er området blitt utformet etter en bærende idé som kom inn gjennom en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse. Dette er krevende byutvikling på høyt nivå og må ikke skje bak lukkede dører, sier Skaara.

Håndpukker team

Statsbygg har fått i oppgave å håndplukke team som skal komme med forslag til hvordan det nye kvartalet kan se ut. Forslagene skal deretter stilles ut for offentligheten. Det blir altså ingen åpen idékonkurranse, og eventuelle arkitektkonkurranser utlyses ikke før etter at de utvalgte gruppene har kommet med sine ideer.

- Vi må se hva vi får inn først. Oppdraget fra Kommunaldepartementet gir føringer som er åpne for teamene å tolke. Det er et godt utgangspunkt for å få et bredt tilfang av ideer, sier Jo Ulltveit-Mo, Statsbyggs avdelingsdirektør for regjeringskvartalprosjektet.

Låser seg

Han er ikke enig med Skaara om at en åpen idékonkurranse er veien å gå for Regjeringskvartalet.

- En åpen idékonkurrane kan lett gjøre at man låser seg til ulike løsninger. På denne måten sikrer vi et bredt tilgang av ideer, så vil eventuelle arkitektkonkurranser kunne komme etterpå, sier han.