Håndverkeren Ove Grytbak (til venstre) er første mottaker av Norsk kulturminnefonds nasjonale håndverksstipend. Kulturminnefonddirektør Simen Bjørgen håper andre unge håndverkere lar seg inspirere. Foto: Norsk kulturminnefond

Håndverksstipend til ung Røros-håndverker

Ove Grytbak (26) fra Røros er den første som mottar Norsk kulturminnefonds nasjonale håndverksstipend.

Det skriver Norsk kulturminnefond i en pressemelding fredag.

Stipendet er på 40.000 kroner, og ble utdelt under Håndverksdagene på Røros.

– Stipendet er etablert for å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til målrettet arbeid, forteller direktør i kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

Ove Grytbak fra Røros har, ifølge meldingen fra Norsk kulturminnefond, tatt utdanning i restaurering kombinert med jobb ved Rørosmuseet. Han har følgt initiativet Næmingordninga, som er en videreutdanning i håndverkerfagene, og er etablert for å utvikle nye tradisjonsbærere som skal holde lokal byggeskikk i hevd, heter det i pressemeldingen.

En forutsetning for å bli «næming» er, ifølge meldingen, at man er ung, engasjert, lærevillig, faglig solid og egnet til å lære kunnskapen videre.

«Grytbak innehar alle desse egenskapene, og vil bruke stipendet på vidre utdanning innen bygningsvern», skriver Norsk kulturminnefond om tildelingen av stipendet.

– Og vi håper dette også kan tjene som inspirasjon til andre unge håndverkere, uttaler kulturminnefonddirektør Simen Bjørgen avslutningsvis.