Marius Øen i Hallingdal Bergboring (til venstre) og Ola E. Hammer i AF Byggfornyelse. Foto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup StrandFoto: Sindre Sverdrup Strand

Hallingdal Bergboring har 16 års erfaring i Bjørvika: På trygg grunn i stort OSU- og AF-prosjekt

Hallingdal Bergboring er i gang med sitt største oppdrag noensinne i utfordrende grunnforhold under utbyggingen av Bispevika Syd i Bjørvika i Oslo. Totalt 5.500 tonn med stål skal peleentreprenøren bruke for å legge grunnlaget for neste steg i utviklingen, OSU- og AF-prosjektet B8a.

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra Byggeindustrien nummer 3, 2019.

Utbyggingen av B8a startet i januar 2019, og siden da har byggegropen, helt øst i Bjørvika mot Kong Håkon 5s gate blitt spuntet, avstivet, saumfart av arkeologer og gravd ut. Som resten av området, er grunnarbeidet preget av historisk grunn, leire, morenelag og arbeid under havnivå, og som særskilt utfordring har man her gravd ut tett på en hovedvei som kun flyter på en isolasjonsfylling.

Det er Oslo S Utvikling AS som er byggherre og utbygger av området Bispevika Syd. B8a er det første prosjektet i av totalt fire tilhørende prosjekter som skal bygges her.

Spunten går fra kote to pluss til omtrent 14 meter under havnivå, og er stivet av med kraftige stålbjelker for å holde tilbake vekten av hovedveien og isolasjonsfyllingen den er bygget på.

Når bygget på åtte etasjer med 265 leiligheter, næring i første og andre etasje, samt en toetasjes kjeller på til sammen 39.000 kvadratmeter skal bygges i Bispevika Syd, vil bygget stå på totalt rundt 5.500 tonn stål i form av stålkjerner, foringsrør, rammede rør, armering og peler.

– Det er snakk om relativt store mengder, sier prosjektleder for peleentreprenør Hallingdal Bergboring, Marius Øen.

Mikkel Narmo (fra venstre) og Ola E. Hammer i AF Byggfornyelse med Marius Øen i Hallingdal Bergboring. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Jobben er mellom 40 og 50 prosent større enn hva den Ål-baserte bedriften har vært vant til å løse tidligere. Den 60 mann sterke entreprenøren har allerede ansatt en håndfull nye medarbeidere for å frigjøre nok personell til B8-utbyggingen.

Lang erfaring i nytt område

Hallingdal Bergboring har drevet med peleboring og fundamentering i Bjørvika i 16 år nå, etter at de først var inne som underentreprenør på boring til Operaen helt i begynnelsen av Bjørvika-eventyret. B8a er det første prosjektet hvor entreprenøren har hele jobben med stålkjernepeler og fundamentering.

– Vi har omstrukturert oss en god del siden Operaen. Vi har gått mer over til å gjøre komplette jobber, og vi ser at vi kan levere vel så godt som alle andre på markedet, i tillegg har vi veldig flinke og erfarne folk ute på plassen, uten disse hadde ikke jobben vært mulig sier Øen.

Prosjektlederen understreker at bedriften også har solid fundament for å gjøre jobben, selv om den er noen størrelser over hva de har gjort tidligere.

– Vi gaper ikke så innmari høyt her. Kanskje litt, men vi har så god bakgrunn på boringen her, og det er den mest utfordrende delen av jobben; nettopp å få boret disse stålrørene til fjell, sier Øen.

Totalentreprenør AF er heller ikke bekymret for at oppgaven skal bli for stor for underentreprenøren deres.

– Det var vesentlig for oss å få inn noen som hadde erfaring fra området, og erfaringsmessig handler det ofte om å jobbe med de riktige folkene. Jeg har gode erfaringer med Marius, og er godt fornøyd med å få ham med meg på dette prosjektet, sier anleggsleder Ola E. Hammer i AF Byggfornyelse.

Omfattende jobb

Kontrakten til Hallingdal Bergboring går ut på å bore 320 peler under B8a i Bispevika. For peler på nivå K1 etableres først et omstøpningsrør rundt øvre del av pelen for økt sikkerhet mot korrosjon og knekning. Dette røret blir rammet, og inne i disse rørene bores stålrør av litt mindre dimensjon ned til fjellet. På denne siden av Bjørvika ligger grunnfjellet i snitt 49 meter under grunnplaten på kote tre til seks minus. Stålkjernen settes ned inne i røret, og deretter gyses pelene med en tyntflytende betongmørtel. I omstøpningsrørene settes armeringskurver før også disse støpes ut.

Så langt har omtrent 5.000 meter av totalt rundt 16.000 meter blitt boret. Hele jobben skal være ferdig 1. september 2020.

Totalt er Hallingdal Bergboring mellom tolv og 15 mann på prosjektet.

– En vanlig jobb i Oslo med leire ned til fjell 20 meter nede gir grei forutsigbarhet, men her har vi store variasjoner i leirelag og morenelag, og alt spiller inn til at vi vil få problemer med å komme ned med noen peler. Men dette har vi opplevd før her, og vi har gått inn i tidlig fase og lagt inn erfaringene våre med uforutsette hindringer for at planene skal holde, sier Øen.

Utfordringer i grunn

I et så tidlig stadium av prosjektet peker grunnforholdene seg ut som den klart største utfordringen, men når seksjonsvis utgraving og betongstøp skal gjennomføres parallelt med peleboring og -støping litt lengre ut i prosjektet, får også peleentreprenøren, med de øvrige aktørene, en krevende logistikk å finne ut av.

– Vi skal ha en ganske spesiell fremgang. På grunn av grunnforholdene og nærheten til Kong Håkon 5s gate, må peling, graving og betong utføres i veldig tett nærhet, det er veldig utfordrende med tanke på logistikken og ikke minst HMS-ivaretagelsen, sier anleggsleder Ola E. Hammer.

Totalentreprenøren har god tro på at peleentreprenøren takler utfordringen godt.

– Hallingdal har en veldig strømlinjeformet produksjon, og prosjektet følger prinsippene i Lean. Det passer godt med AF sin strategi, sier driftsleder Mikkel Narmo i AF Byggfornyelse.

Selv om tekniske avklaringer og rapporter om uønskede hendelser gjennomgås og sendes inn i digitale systemer på prosjektet, er todimensjonale tegninger og stikningskoordinater fremdeles alfa og omega for pelearbeiderne som står ute på plassen.

– Dette betyr veldig mye, ikke bare at vi har fått oppdraget, men også at vi klarer å gjennomføre det. Det er mange om beinet, og med utenlandske aktører inn i bildet også, blir ikke konkurransen mindre, påpeker Marius Øen.