Gunnar Bovim er oppnevnt som ny styreleder i Forskningsrådet Foto: Terje Pedersen / NTB
Gunnar Bovim er oppnevnt som ny styreleder i Forskningsrådet Foto: Terje Pedersen / NTB

Gunnar Bovim blir ny styreleder i Forskningsrådet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nytt styre for Norges forskningsråd. Tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim tar over etter Kristin Halvorsen som styreleder.

Det går fram av en rapport som ble lagt fram onsdag.

– Arbeidsgruppen kan ikke se at 85-årsregelen er vel begrunnet i dagens samfunn og mener at den ikke bygger opp under det generelle pensjonssystemet som er utviklet over tid etter at bestemmelsen om 85-årsregelen ble vedtatt, heter det i rapporten.

85-årsregelen er en bestemmelse som gjør det mulig å gå av med pensjon inntil tre år før særaldersgrensen dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år.

Gruppen, som ble etablert i januar 2023, ble ledet av Pål Molander.

– Det er ingen tvil om at flere av yrkene med særaldersgrenser i gjennomsnitt er belastende yrker. Samtidig har det vært en positiv utvikling i helse og arbeidsmiljø fra den tiden da særaldersgrensene ble innført. Det er også store individuelle forskjeller, noe som aktualiserer et spørsmål om en generell ordning for alle er det vi som samfunn er best tjent med, sier han i en pressemelding.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at hun ser fram til å sette seg inn i rapporten.

– Dette er et viktig arbeid som jeg ser fram til å lese, sier hun.