Betong Øst sin betongfabrikk i pukkverket til Feiring Bruk på Lørenskog ble åpnet i 2020. Foto: Betong Øst
Betong Øst sin betongfabrikk i pukkverket til Feiring Bruk på Lørenskog ble åpnet i 2020. Foto: Betong Øst

Betong Øst og Feiring Bruk benytter maskinsand på Lørenskog

I mai 2020 åpnet Betong Øst en betongfabrikk i pukkverket til Feiring Bruk på Lørenskog. Siden oppstarten har de to aktørene samarbeidet tett for å forstå hva som skal til for å benytte avfallsmassene fra pukkproduksjonen som en erstatning for natursand i betong.

– Feiring Bruk videreforedler avfallsmasser til fullverdig maskinsand for bruk i betong. Dette er verdifullt for begge parter, og nå produserer vi betong med 100 prosent knust tilslag, sier FOU- og miljøleder Silje Gystad Ytterdal i Betong Øst i en pressemelding.

– Betong består av omtrent 40 prosent sand og i dag brukes hovedsakelig natursand til formålet. Dette er en ikke-fornybar ressurs som krever en ny istid hvis tilgangen skal øke, og med et årlig globalt forbruk på cirka åtte milliarder tonn tømmes ressursene i rekordfart. Det nytter ikke lenger å skyve problemstillingen over på kommende generasjoner. Bransjen har innsett at alternative tilslagsmaterialer må utvikles, sier Gystad Ytterdal videre.

På Lørenskog produserer Feiring Bruk maskinsand av avfall fra pukkproduksjonen.

– Tradisjonelt har de fleste pukkverk i Norge kastet om lag 15-30 prosent av produksjonen. Dette som følge av at utsprengning av fjell og knusetrinnene ved fremstillingen av pukkfraksjonene danner finstoff og små, flisete steinpartikler som egner seg dårlig som betongtilslag. De uegnede massene har derfor blitt problemmasser som tradisjonelt har blitt deponert på ulike steder i bruddet, skriver partene i meldingen.

Silje Gystad Ytterdal, Kristian Lyngås Johnsen, Espen Rudberg og Knut Harald Ollendorff. Foto: Betong Øst
Silje Gystad Ytterdal, Kristian Lyngås Johnsen, Espen Rudberg og Knut Harald Ollendorff. Foto: Betong Øst

– Avfallsmassene fra pukkproduksjonen har i alle år vært en nøtt for oss å knekke med tanke på bruksområder og utnyttelse. Markedet har rett og slett ikke vært der, og betongbransjen spesielt har historisk sett vært lite interessert i bruk av maskinsand som følge av utfordringer med egenskaper som pumpbarhet og støpelighet. Vårt engasjement i forskningsprosjektet «Mikroproporsjonering med Knust Sand» (MIKS) i perioden 2016 til 2021 gav oss imidlertid mye kompetanse om produksjon av maskinsand. Sammen med fremoverlente Betong Øst har vi nå fremstilt en fullverdig maskinsand som ikke står tilbake for natursandens egenskaper. Nå kan vi utnytte ressursene 100 prosent og spare millioner av kroner i tidligere nødvendige avskrivninger, sier daglig leder Knut Harald Ollendorff i Feiring Bruk.

Ambisjonen deres har hele tiden vært at betongen skal ha minst like gode egenskaper med maskinsand som med bruk av natursand.

– Vi er veldig stolt av det vi har fått til, og vi hadde ikke klart å benytte maskinsand uten et konstruktivt og tett samarbeid med Feiring Bruk. Med maskinsand reduseres transportavstanden av sanden til fabrikken med 98 prosent. Med kortreist, lokal maskinsand sparer vi 95 tonn CO2 hvert år ved fabrikken på Lørenskog, noe som også gir betydelig besparelse i tungtransport på det lokale veinettet. Overgangen til slike sirkulære løsninger er en viktig del av vårt kontinuerlige bærekraftsarbeid i Betong Øst, sier Gystad Ytterdal, som poengterer at Lørenskogfabrikken leverte cirka 50.000 kubikkmeter betong med 100 prosent maskinsand i 2022.