Grunneiere truer med å melde Statkraft til politiet etter utslipp

Grunneierne langs elva Surna truer med å melde Statkraft til politiet etter et stort utslipp av slam.

Lakseelven ble fylt med slam i fjor i forbindelse med nedtapping av Statkrafts vannmagasiner i Trollheimen. Nå vil grunneierne ha både penger og svar.

– Jeg er utdannet geolog, og det å fylle elva med så mye slam bruker naturen flere tusen år på. Og her skjedde det i løpet av en uke, sier Jan Gunnar Opsal fra elveeierlaget til NRK.

30 kilometer av elven ble farget brun.

– Vi snakker om et volum som kan være det største utslippet i norsk historie noensinne. Og dette er sluppet rett inn i en nasjonal lakseelv som deretter går rett ut i en nasjonal laksefjord, sier Georg Solem fra elveeierlaget.

Statkraft vil ikke kommentere mengden, men har ifølge NRK innrømmet at det var mer enn ventet.