Statkraft kjøper vindparker i Brasil

Statkrafts brasilianske datterselskap har signert en avtale om kjøp av to vindparker i delstaten Rio do Norte. Vindparkene har en samlet effekt på 260 megawatt.

Det er datterselskapet Statkraft Energias Renovaveis SA (SKER) som kjøper vindparkene av EDP Renovaveis SA.

Vindparkene består av 62 vindturbiner og har en samlet installert effekt på 260 megawatt, skriver Statkraft i en pressemelding.

Datterselskapet SKER kontrollerer fra før 19 kraftverk i Brasil, med en samlet installert effekt på rundt 450 megawatt. I tillegg har selskapet mer enn 600 megawatt vindkraft under bygging i delstaten Bahia.

Sammen med selskapets eksisterende kraftverk, samt vindparkene som er under bygging, vil Statkraft med dette få en samlet installert effekt i Brasil på over 1300 megawatt

Avtalen må godkjennes av myndighetene i Brasil. Endelig gjennomføring er ventet i løpet av de kommende månedene, opplyser Statkraft..