Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen presenterer Statkrafts resultater for 1. kvartal 2023. Foto: Hanna Johre / NTB

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen presenterer Statkrafts resultater for 1. kvartal 2023. Foto: Hanna Johre / NTB

Statkraft med beste første halvår noen gang

Driftsinntektene til Statkraft var på 13,1 milliarder kroner i andre kvartal, mot 8,4 milliarder kroner i samme kvartal 2022. Det bidro til rekordhalvårsresultat.

I en pressemelding opplyser Statkraft at de leverer sine sterkeste resultater for andre kvartal og første halvår noensinne, tross lavere produksjon og kraftpriser.

Netto driftsinntekter steg til 13,1 milliarder kroner i andre kvartal 2023 fra 8,4 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble i andre kvartal 7,6 milliarder kroner, Statkrafts sterkeste andre kvartal noensinne. EBIT samme periode i fjor var 3,8 milliarder kroner.

Resultatet etter skatt er på 5,6 milliarder kroner, opp fra minus 1,2 milliarder på samme tid i fjor.

Levert mindre kraft

Selskapet produserte 13 terawattimer (TWh) i kvartalet som gikk, 1,2 TWh mindre enn i samme kvartal i fjor. De europeiske kraftprisene falt 50 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Likevel ble det kjemperesultat.

– Solid drift, effektiv energidisponering og høy verdiskaping i markedsaktivitetene bidro til det beste resultatet i et andre kvartal i Statkrafts historie, forklarer konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Forretningsområdene Norden og Marked bidro mest til rekordresultatet.

Rynning-Tønnesen sier selskapet vil fortsette å skalere opp utbyggingen av mer fornybar energi både i Norge og i utlandet.

Fremdeles høye priser

Selv om prisene er mye lavere sammenlignet med de svært høye nivåene tidligere i energikrisen, ligger de fortsatt på et høyt nivå. Før bortfallet av russisk gass i det europeiske energimarkedet var prisene lavere.

Energibalansen i Europa har bedret seg betraktelig, drevet av større tilgang til flytende naturgass, lavere etterspørsel og økt utrulling av fornybar energi.

Statkraft har en bred portefølje av vann-, vind- og solkraftprosjekter under utvikling, hovedsakelig i Norden og Europa. Ambisjonen er å bygge 2500–3000 MW fornybar energi årlig fra 2025 og øke takten til rundt 4000 MW årlig innen 2030. I dag bygges det ut 1000 MW per år.