Illustrasjonsfoto: Arkiv

Godt kvartalsresultat for Statkraft

Fjerde kvartal i 2013 ble 326 millioner bedre enn samme periode året før for Statkraft.

Det skriver den statlige energiprodusenten i en pressemelding torsdag.

Statkraft

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3.600 medarbeidere i over 20 land.

Statkraft oppnådde i fjerde kvartal 2013 et underliggende driftsresultat før avskrivninger på 3.843 millioner kroner, ifølge pressemeldingen. Dette er 326 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012.

Resultat etter skatt endte på 2.354 millioner kroner mot 1960 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var noe lavere, målt i Euro per Megawattime, enn i samme kvartal i 2012, men en sterkere euro mot norske kroner medførte at prisen var om lag 8 prosent høyere målt i norske kroner. Konsernets kraftproduksjon var 16,3 Terrawattimer i kvartalet, uendret fra fjerde kvartal 2012.

- Den underliggende driften var ni prosent høyere sammenlignet med fjerde kvartal i 2012, og endte på 3,8 milliarder kroner. Dette er et resultat vi er fornøyd med, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i pressemeldingen.

Høy aktivitet

I Norge og Sverige er det, ifølge meldingen fra Statkraft, høy prosjektaktivitet med opprustning av vannkraftverk. Internasjonalt skal Statkrafts posisjon være styrket gjennom en avtale med Norfund, som innebærer en integrasjon av virksomhetene i Sør-Amerika og Sør-Asia i Statkraft og en videre satsing på SN Power. Det er besluttet å etablere en egen utbyggingsenhet i Statkrafts forretningsområde Internasjonal vannkraft. Utbyggingsenheten vil levere utbyggingstjenester til internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og SN Power.

-Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Dette skal gjøres ved å utnytte konsernets konkurransefortrinn og kjernekompetanse fullt ut, sier Christian Rynning-Tønnesen.

God vekst

Samlet for året ble underliggende driftsresultat før avskrivninger 12.444 millioner kroner mot 11.347 millioner kroner i 2012. Bokført resultat etter skatt er preget av store urealiserte valutaeffekter, og ble 208 millioner kroner. Egenkapitalen er økt med 8.757 millioner kroner gjennom 2013, og er på 71.107 millioner kroner ved utgangen av året, skriver Statkraft.