Fagingeniør Sara Anastasio på jobb for Forsvarsbygg. Illustrasjonsfoto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg bygget for tre milliarder i 2019

Forsvarsbygg fullførte 16 byggeprosjekt for Forsvaret i 2019. Samlet var investeringene på omtrent tre milliarder kroner.

Det skriver Forsvarsbygg i en pressemelding torsdag.

‒ Vi har i 2019 vist at eiendom, bygg og anlegg er et premiss for utviklingen av ønsket forsvarsstruktur, og har gjennom gode leveranser til Forsvaret bidratt til økt kampkraft og bærekraft. Gjennom ulike effektiviserings- og forbedringstiltak har vi ytterligere redusert kostnadene våre med 73 millioner kroner. Vi vil i årene som kommer, fortsette effektiviseringsarbeidet, og vil være godt rigget for å være med på å realisere den nye langtidsplanen for Forsvaret, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg, i pressemeldingen.

Forsvarsbygg forvaltet i 2019 totalt 12.870 bygg og anlegg over hele landet gjennom i alt 1.330 årsverk. De har investert omtrent tre milliarder kroner. De har i løpet av året hatt 368 aktive investeringsprosjekt i ulike faser, og 16 byggeprosjekt har blitt ferdigstilt. Med 4,1 millioner kvadratmeter forvaltet bygningsmasse og totale kostnader på 9,2 milliarder kroner, er Forsvarsbygg, ifølge pressemeldingen, den største offentlige eiendomsaktøren i landet.

Forsvarsbygg har i løpet av året kvittet seg med totalt 34.390 kvadratmeter gjennom riving, rydding og et samlet salg av eiendom for omtrent 268 millioner kroner.

Innen utgangen av 2020 ønsker organisasjonen å effektivisere for en kvart milliard kroner, for å frigjøre midler til høyere prioriterte oppgaver i forsvarssektoren, skriver de i pressemeldingen.