Ivar Galaaen (t.v.), direktør AF Anlegg, Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg og Hans Olav Sørlie (t.h.), konserndirektør Veidekke Entreprenør AS. Foto: Forsvarsbygg

Veidekke og AF Gruppen signerte Ørland-kontrakter

Forsvarsbygg har inngått kontrakter med Veidekke AS og AF Gruppen om bygging av tank- og prosessanlegg på Ørland flystasjon.

Kontraktene har en verdi på henholdsvis 110 og 216 millioner kroner, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Bygget Veidekke skal oppføre skal romme et komplett anlegg for behandling og levering av flydrivstoff. En del av arbeidet skal utføres i samarbeid med Veidekkes datterselskap Tore Løkke AS på Fosen, som har hatt en rekke oppdrag i forbindelse med utbyggingen og opprustningen av forsvarets flystasjon på Ørland.

- Fem prosent av kontraktens arbeid skal utføres av lærlinger, noe Veidekke setter stor pris på at Forsvarsbygg vektlegger når de velger entreprenører, heter det i en pressemelding.

AF Gruppens entreprise omfatter tank- og prosessanlegget inne i bygget. Det som skal bli et komplett anlegg for behandling og levering av flydrivstoff skal stå ferdig sommeren 2021.

Forberedende anleggsarbeider er i gang, og forventet byggestart finner sted i begynnelsen av neste måned.