Lillehammer videregående skole Avdeling Sør er ett av de tre skoleprosjektene som sprengte rammene for Oppland fylkeskommune. Nå blir det forhandlinger (illustrasjon: MAP arkitekter). 

Forkaster tre skoleanbud - må forhandle

Anbudene for utbygging av de videregående skolene på Vinstra og i Lillehammer ligger høyt over den økonomiske rammen politikerne har stilt til disposisjon. Nå må det forhandles med tilbyderne.

Fylkestinget gjorde sist år vedtak om utbygging av Vinstra vidaregåande skule og de to avdelingene til Lillehammer videregående skole for totalt 385 millioner kroner.

Størrelsen på tilbudene gjør at regningen for byggeprosjektene vil ligge vesentlig over denne rammen, melder Oppland fylkeskommune.

Oppland fylkeskommunens styringsgruppe for byggesaker har derfor vedtatt å gå i forhandlinger med tilbyderne. Målet er en så kort utsettelse av de tre byggeprosjektene som mulig.

- Vi må forholde oss til den rammen politikerne har gitt oss. Vi kunne ha valgt å se på besparelser i form av redusert kvalitet og funksjon, men det ønsker vi ikke i denne omgang, sier fylkesrådmann Rasmus O. Vigrestad.

Totalt kom det inn åtte tilbud i anbudskonkurransen, to for Vinstra og tre for hver av de to Lillehammer-avdelingene. For to av de tre byggeprosjektene er det anbud som er avvist på grunn av forhold ved selve tilbudet. De gjenværende anbudene er forkastet på grunn av for høyt pristilbud. Samtlige tilbydere blir nå invitert til forhandlinger.

Et alternativ kunne vært å begynne helt på nytt. Det ville ha utsatt de tre skoleutbyggingene med anslagsvis ett år. Ved å velge å gå i forhandlinger, vil utsettelsen kunne bli vesentlig kortere, kun to-tre måneder.

Målet er at resultatet av forhandlingene og anbefalt videre prosess skal fremmes for fylkestinget i desember i år.