Slik blir Lillehammer videregående skole avdeling Sør etter ferdig utbygging (illustrasjon: MAP arkitekter).

Ruller ut skoleprosjekter til 285 millioner kroner

Oppland fylkeskommune står nå i startblokkene for å rulle ut to store skoleprosjekter på Lillehammer.

De to videregående skolene på Lillehammer, tidligere kjent som Lillehammer videregående skole og Vargstad videregående skole skal bygget ut for totalt 285 millioner kroner.

Prosjektleder Frode Rønning i Oppland fylkeskommune opplyser til Byggeindustrien at det nå jobbes med konkurransegrunnlag for begge prosjektene.

─ Konkurransen blir annonsert i løpet av noen få uker og prosjektene ved begge avdelingene skal nå nabovarsles og rammesøkes, sier han.

Prosjektene er et resultat av at opplæringstilbudene ved dagens tre videregående skoler på Lillehammer; Mesna, tidligere Lillehammer videregående og tidligere Vargstad videregående skole, skal samles på to skolesteder: Lillehammer videregående skole avdeling Sør og Lillehammer videregående skole avdeling Nord.

Lokalene til Mesna videregående skole med tomt blir omdisponert og solgt til annet formål, mest sannsynlig til Lillehammer kommune.

Avdeling Nord får en totalkostnad på 108,7 millioner kroner og har en forventet oppstart høsten 2014 og skal ha en forventet operativ drift i løpet av 2015. Dette prosjektet vil bestå av nybygg på cirka 2.100 m2 som vil inneholde gymsal med garderober, styrkerom, murerverksted, klasserom, møterom, grupperom, auditorium, vrimlearealer, tekniske rom og kommunikasjonsarealer.

Avdeling Sør får en totalkostnad på 177 millioner kroner. Også her settes spaden i jorda høsten 2014 og ny bygningsmasse skal tas i bruk i løpet av 2015 for hoveddelen og medio 2016 for resterende deler av anlegget. Nybygg er cirka 3.900 m2 og inneholder klasserom, idrettshall, gymsal, styrkerom, danserom, øvingsrom for musikk, to sett garderober, mellombygg og miljøstasjon. Dette prosjektet består også av ombygging med varierende omfang innvendig.

Begge prosjektene får omfattende bruk av trematerialer.