Illustrasjonsfoto: Snøhetta

- Forbilder bygger opp kompetansen

En rapport fra Sintef Byggforsk konkluderer med at forbildeprogrammer for energieffektive og klimavennlige bygg i Norge har bidratt til å heve kompetansen, samt frembringe flere og rimeligere produkter.

Det skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i enpressemeldingpå sine nettsider.

Sintef Byggforsk har på oppdrag fra departementet laget en rapport som gir oversikt over forbildeprogrammer for energieffektive og klimavennlige bygg i Norge, samt å vurdere hvilke markedseffekter programmene har hatt i byggenæringen. Blant programmene er Futurebuilt, Framtidens bygg og Zero Emission Buildings (ZEB).

Rapporten konkluderer blant annet med at forbildeprogrammene har bidratt til økt kompetanse, flere og rimeligere miljøprodukter og teknologiutvikling innenfor energi og miljø i bygg, heter det i pressemeldingen.

Markedseffektene har imidlertid vært størst i yrkesbygg og i nybyggmarkedet, og mindre synlig i boligmarkedet, særlig innenfor rehabilitering. Forfatterne anbefaler at kvaliteter som komfort og inneklima kommuniseres bedre ved siden av andre miljøkvaliteter enn i dag . De anbefaler også å kombinere forbildeprogrammer med andre virkemidler, for å få et betydelig økt volum og vekst av miljøvennlige løsninger, skriver departementet.

Les rapporten her.