Direktør Rune Stene i Skanska Teknikk mener entreprenører må være med på å sette politiske standarder for å møte fremtidens klimautfordringer best mulig. Skanskas avdelingssjef for Klima, energi- og bygningsfysikk er enig.

Skanska vil ta klimaansvar

– Vi kan bidra både med ZEB og tilpasse ledningsnettet for vei og jernbane på grunn av klimaendringene med blant annet økte vannmengder, sier direktør Rune Stene i Skanska Teknikk.

I disse dager avholdes klimatoppmøtet i Paris, hvor Skanska er til stede med en delegasjon.

– Under toppmøtet blir det snakket om det å tilpasse seg fremtidens klimautfordringer, i tillegg til å redusere CO2-utslippene. Klimatilpassing har tidligere vært et tabubelagt emne, men nå innrømmer verdens klimapolitikere at dette blir nødvendig – at vi ikke er i stand til å bremse global oppvarming tilstrekkelig, sier Stene til Byggeindustrien.

– Langsiktig tankegang

Han påpeker at Skanska kan bidra med flere tiltak for å møte utfordringene som vil komme på grunn av økt nedbør.

– Med Ziro Emmisions Buildings (ZEB) kan vi forbedre kvaliteten i nye bygninger slik at de tåler større vannmengder som vil komme. Dessuten kan vi tilpasse blant annet ledningsnettet for å tåle mer vann. Fordrøyningsbasseng vil slippe ut mer kontrollerte vannmengder i nettet. Vi ser også på muligheten for å kunne bygge blågrønne tak. Det er viktig å forberede byggherrene på en langsiktig tankegang, og Skanska ønsker å være tidlig ute med å planlegge spesielt materialvalg i bygg ut i fra et 40 – 100-års perspektiv, sier Stene.

– Må påvirke politikerne

Han mener det vil bli avgjørende for entreprenører å påvirke politiske standarder for å kunne møte klimautfordringene på best mulig måte.

– For eksempel kan det dreie seg om faglige vurderinger når det gjelder både hvordan og hvor en vei skal bygges. Her kan Skanska være med på å bidra konstruktivt basert på kompetanse og erfaringer, sier Stene.

– Må endre byggemåte

Han hevder ellers at den norske byggemåten vil måtte endres i fremtiden.

– Materialvalget blir enda viktigere i årene som kommer. En ting er å velge materialer med lavt karbonavtrykk og gode miljøkvaliteter for øvrig som er viktig i arbeidet med å bygge energi- og miljøvennlige bygninger. Dessuten må byggherrene velge materialer som gir det klimaskallet som trengs for å gjøre bygningene robuste og holdbare for det norske været fremover. Norge er jo et typisk trevareland, men trebygging kan bli erstattet av tegl som i Danmark og England, sier Stene.

I denne sammenhengen, nevner han at Skanskas avdelingssjef for Klima, energi- og bygningsfysikk, Kristin Holthe, vektlegger fuktsikkerhet og vedlikehold som viktige parametere.

– Skanska er for øvrig den eneste riksentreprenøren som er representert i styret for Klima 2050 – et senter for forskningsdrevet innovasjon som er finansiert av Forskningsrådet Norge, samt deltakere i konsortiet, sier Stene.