Follobanens lengste tunnel får navnet Blixtunnelen

Norges lengste jernbanetunnel blir kalt opp etter jernbanearkitekt og ingeniør Peter Andreas Blix.

Det skriver NRK Østlandssendingen i en artikkel på sine nettsider.

Jernbaneverket bryter med vanlig praksis, og kaller opp den 20 kilometer lange tunnelen på Follobanen etter en person og ikke et geografisk sted eller område.

Tunnelen mellom Oslo og Ski får navnet Blixtunnelen etter arkitekten og ingeniøren Peter Andreas Blix (1831-1901). Han tegnet mange av stasjonene på Østfoldbanen og ledet også de arkeologiske utgravningene i Gamlebyen i Oslo da Østfoldbanen ble bygget, skriver NRK.

– Teknologihistorie er en viktig del av enhver nasjons historie, uttaler direktør i Jernbaneverket Område Øst, Knut Darre Christiansen.

– Det er mange forfattere, kunstnere og politikere som får gater og ting oppkalt etter seg. I Norge har vi kanskje ikke så stor tradisjon for å hedre store ingeniører og store teknologer. Da er dette en utmerket anledning til å hedre en jernbaneingeniør som for det første har tilknytning til det anlegget vi bygger i dag og som kan minne folk om at det er personer som Blix som sørger for at samferdselssektoren bringes videre. Han er en stamfar, konstaterer Christiansen.

En navnekomité lanserte tidligere i 2016 forslaget Blixtunnelen sammen med Kongetunnelen eller Kongstunnelen, samt Europatunellen, Europalenken og Europalinken.

Det endelige navneforslaget er nå på høring hos Oslo kommune, Ski kommune, Statens kartverk og Språkrådet.

Språkrådet skriver i sin høringsuttalelse at Blixtunnelen er et godt navnealternativ, da det åpenbare valget Follotunnelen allerede brukes som navn på en veitunnel, og Skitunnelen er et navn som kan forveksles med tunneler for skiløpere.

– I og med at objekttypen her representerer en teknisk innretning fra ny tid, kan det være en god idé at minnet etter teknologihistoriske prominenser blir minnet på en slik måte, konkluderer Språkrådet.