TBMen Magda Flåtestad tok en tidlig juleferie, men vil trå til for fullt i starten av januar. Foto: Jernbaneverket.

Valgte å stoppe Follobane-TBM

Jernbaneverket og totalentreprenør Acciona Ghella JV har stanset en av Follobane-TBMene rett før en svakhetssone. 

Det er TBMen Magda, som er den siste maskinen som startet opp i retning Ski, som har fått en planlagt stopp rett før en svakhetssone med store mengder vann. Anna, som er den andre TBMen på vei mot Ski, har passert samme svakhetsområde.

Ingen dramatikk

Anne Kathrine Kalager, prosjektleder TBM ved Follobaneprosjektet, understreker at maskinene er bygget for denne type forhold og sier det ikke er knyttet noe dramatikk til stansen av Magda.

– Vi gjorde en planlagt stopp rett og slett for å kunne avvikle juleferien. Vi visste at Magda var på vei inn i denne svakhetssonen som krever mye beredskap, og har man først startet boringen i et slikt område så må man fortsette til man er igjennom. Derfor stanset vi rett før svakhetssonen slik at prosjektet kan ta juleferie som planlagt, sier Kalager.

Passerte på en god måte

Jernbaneverkets prosjektleder forteller at Anna passerte dette svakhetsområde på en god måte uten å påføre omgivelsene noe skade, og ifølge Kalager vil TBMene passere flere korte soner med mye vann som vil kreve ekstra beredskap.

– I slike soner med mye vann er det ekstremt viktig at betongliningen og injisering blir utført umiddelbart slik at det blir tett. Vi fikk testet beredskapen da Anna passerte dette området og liningen etter henne viser at det fungerer, sier hun

Alle fire tar juleferie

Anne Kathrine Kalager opplyser at også de tre andre TBMene ved Follobaneprosjektet vil ta juleferie fra 22. desember til 2. januar. Totalentreprenør AGJV og Jernbaneverket kan dermed ta en velfortjent pust i bakken etter en hektisk høst der alle fire TBMene er blitt satt i drift og fått en god start.

– Onsdag morgen hadde dronning Eufemia drevet 1243 meter og dronning Ellisiv 937 meter i retning Oslo. Anna har drevet 349 meter og Magda, som vi valgte å stoppe litt før de andre på grunn av svakhetssonen, har drevet 119 meter. Vi er så langt godt fornøyd med fremdriften i prosjektet, avslutter Kalager.