<p>Foreløpig gjenstår det mye arbeid før Follobane-kulverten ved Bispegata er klar. Dette bildet ble tatt på milepælsdagen 29. november.</p>

Her skulle første del av Follobanens betongkulvert vært støpt

En av de første milepælene på innføring av Follobanen til Oslo S passerte i slutten av november. Men delen av betongkulverten som skulle vært støpt i slutten av november, lar vente på seg.

I Klypen-området ved Middelalderparken sentralt i Oslo skal det blant annet støpes en over 600 meter lang betongkulvert for Follobanen og Østfoldbanen.

Betongkulverten er den dominerende delen av EPC-kontrakten for Innføring Oslo S og den bygges i et svært krevende område der kvikkleire er blant de største utfordringene.

Trafikken ikke omlagt

Etter det Byggeindustrien kjenner til, var den første milepælsdatoen i EPC-kontrakten for Innføring Oslo S satt til 29. november 2016.

Da skulle en liten del av betongkulverten ifølge konkurransegrunnlaget vært støpt. Støpearbeidene med bunnplaten til kulverten startet natt til tirsdag 13. desember.

Samtidig skulle Bispegata, der Bymiljøetaten jobber med et større sykkelvei- og kollektivprosjekt, ha vært omlagt og trafikkpåsatt over den ferdigstøpte delen av kulverten.

Det har foreløpig ikke skjedd.

Omlegging i første kvartal 2017

I et informasjonsskriv som Follobanen sendte ut tirsdag skriver de at Bispegata i løpet av første kvartal i 2017 skal legges om slik at arkeologiske utgravinger, grunnarbeid og støping kan utføres under dagens trasé.

- Først skal Bispegata snevres inn slik at arbeid kan starte under den nordlige delen. I neste etappe skal Bispegata legges i en ny trasé, over første del av den ferdig støpte betongtunnelen. Denne omleggingen skal stå klar i løpet av våren 2017. Bispegata legges tilbake mot slutten av 2018, heter det i informasjonsbrevet. 

Dermed kan det tyde på at den første delen av kulvertarbeidet under Bispegata er flere måneder bak opprinnelig skjema.

Avviser at viktige milepæler er endret

Follobanens prosjektdirektør Erik Smith. Foto: Madeleine Bergheim

Prosjektdirektør i Erik Smith i Jernbaneverket svarer i en e-post til Byggeindustrien at ingen viktige milepæler er endret i prosjektet og at sluttdatoene ligger fast.

Videre skriver han at Follobane-prosjektet i dag har åtte aktive kontrakter der rundt 260 milepæler er definert for styring, betaling og leveranser.

– For et prosjekt som varer i sju år, vil det være flere milepæler som justeres underveis. Dette kan bl.a. skyldes optimalisering av prosjektgjennomføringen eller at forutsetninger og rammebetingelser endrer seg. Prosjektet understreker igjen at ved utgangen av 2016 er ingen viktige milepæler endret og sluttdatoene ligger fast, skriver Erik Smith til Byggeindustrien.

Viktig kollektivforbindelse

Byggeindustrien har også spurt Bymiljøetaten i Oslo om deres kollektiv- og sykkelveiprosjekt i Bispegata vil bli påvirket av at trafikken ikke ble påsatt som planlagt i slutten av november.

– Vi holdes orientert om fremdrift og status av Follobanen, og vi oppfatter at Jernbaneverket jobber for å holde de største milepælene i prosjektet. Dersom de holder den fremdriften som er skissert, så vil det ikke ha konsekvenser for sluttføringen av Bymiljøetatens prosjekt, sier Bymiljøetatens prosjektleder Siri Solem Walseth til Byggeindustrien.

Walseth kjenner ikke til dato for når trafikken blir satt på den omlagte Bispegata.

Bispegata-prosjekt planlagt ferdig 2019

Bispegata er en viktig kollektivforbindelse mellom Bjørvika og Gamlebyen, og inngår i hovedsykkelveinettet for Oslo.

Trikketraseen gjennom Bjørvika vil følge Dronning Eufemias gate og skal knyttes til eksisterende trasé i Oslo gate via Bispegata.

Prosjektet startet mars 2010 og er planlagt ferdig 2019.