Den nye planen for Skøyen omfatter blant annet ny gatestruktur med mer torg på Skøyen. Illustrasjon: Norconsult / Oslo kommune

Fjerner utbygging fra ny Skøyen-plan

I Plan- og bygningsetatens forslag til ny områderegulering for Skøyen fjernes den foreslåtte utbyggingen av industriområdet på Thune, men etaten opprettholder blant annet forslagene om å flytte trikken til Hoffsveien og om bygging av park og nye boliger innerst i Bestumkilen.

Det skriver Aftenposten i en artikkel onsdag.

– Vi har hatt søkelys på å utvikle Skøyen til et område for klimasmart og klimanøytral byutvikling, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i en pressemelding fra Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo denne uken.

Mandag ble ny områdeplan for Skøyen sendt til politisk behandling.

Last ned hele områdeplanen her.

Områdeplanen baserer seg på et planprogram fra 2014, og man har siden den gang gjort flere endringer og tatt flere kamper. Siste forslag fra kommunen kom i november 2019, og i januar ble et nytt forslag ut til en begrenset høringsrunde. Etter endt høringsrunde og enkelte endringer kan Plan- og bygningsetaten nå legge frem sitt siste forslag til Skøyen-planen.

– Skøyen vil bli tettere og høyere enn det er i dag. Da er vi også opptatt av at Skøyen vil få en tydeligere utforming som byområde med vekt på kvalitet i arkitekturen. Men Skøyen må ha mer å by på for å gi folk det gode liv, og vi vil legge til rette for at det blir mer grønt, flere møteplasser, mer kultur og idrett og ikke minst en utbygget Hoff skole og flere barnehager, forteller Kielland.

Forslaget legger, ifølge pressemeldingen fra PBE, opp til mulighet for 5.000 nye boliger på Skøyen, ny skole på Hoff, barnehager, kultur og idrett, samt 3.400 nye arbeidsplasser.

Da PBE la ut sitt forslag tidligere i år, åpnet de for om- og utbygging på de historiske verkstedshallene på Thune, hvor eiendomsutvikler Oslo House ønsker å bygge kulturhus, kafé og omtrent 300 boliger. Nå har etaten snudd etter innsigelse fra Riksantikvaren, og forslaget for Thune er tatt ut av planen, skriver Aftenposten.

Et forslag som videreføres i planen, er blant annet å fjerne båtopplaget innerst i Bestumkilen, fylle på med masse for å gjøre området større, og bygge ut med park og omtrent 500 boliger. Forslaget om å flytte trikketraseen på Skøyen til Hoffsveien videreføres også.