Fire fagforbund ber om styrking av verneombudet

Fire fagforbund vil endre arbeidsmiljøloven slik at verneombudet får en viktigere rolle i arbeidet mot seksuell trakassering.

EL og IT Forbundet, Fellesforbundet, Fellesorganisasjonen og Handel og Kontor har gått sammen om et brev til stortingspartiene, skriver Klassekampen. De ber om et lavterskeltilbud for å håndheve forbudet mot seksuell trakassering og ønsker at verneombudet får en viktigere rolle i dette arbeidet. Dette vil kreve mer opplæring.

De fire forbundene mener det er all grunn til å gi plass til dette i arbeidsmiljøloven.

– Erfaringene fra metoo viser at vi må tenke på seksuell trakassering som en risiko på lik linje med det å få en fysisk skade på en byggeplass, heter det i brevet.

For tiden arbeider partiene på Stortinget med et forlik mot seksuell trakassering, basert på forslag fra Rødt og SV.

– Det er et gjennombrudd at vi får politiske svar mot seksuell trakassering. Det har mange etterlyst. Folk forventer at vi skal klare å gjøre noe. Det virker som vi kan flytte noe her, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård fra SV.

I tillegg til kravet fra de fire forbundene, er det foreslått å styrke seksualundervisning i barnehager og skoler. Resultatet av forhandlingene på Stortinget blir klart i midten av mars.