SAMFUNNSPROBLEM: – Den siste tidens avsløringer i media viser at seksuell trakassering i arbeidslivet er et samfunnsproblem og ikke et bransjeproblem. Byggenæringen er veldig mannsdominert, men jeg vil ikke si at den skiller seg negativt ut i så måte, sier innleggsforfatter Nina Kristin Nilsen. Hun mener likevel at lederne i byggenæringen må ta ansvar for klare retningslinjer i alle ledd for å hindre uønskede hendelser, inkludert hos underentreprenører og leverandører. Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

#metoo i byggenæringen: – Ikke nok med fine strategier fra hovedkontoret

HMS-leder Nina Kristin Nilsen skrev om #metoo-utfordringer i byggenæringen på bygg.no. Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg.

Tirsdag denne uken publiserte bygg.no et innlegg hvor Nilsen utfordrer ledere i byggenæringen om å ta seksuell trakassering og overgrep på alvor.

LEDERANSVAR: – Vi kan ikke forvente at en 17-årig lærling eller en nyansatt ung ingeniør skal greie å ta ansvaret alene hvis de blir utsatt for ubehagelige opplevelser på jobb. Derfor må ledelsen i den enkelte bedrift ta utfordringen og sørge for å være ekstremt tydelige på at den slags oppførsel er uakseptabel, sier HMS-leder Nina Kristin Nilsen.

Hun beskriver selv en hendelse som hun ikke unner noen andre, verken kvinner eller menn, å gjennomgå.

– Jeg har fått respons både fra ledere og ansatte, både kvinner og menn, som synes dette er en viktig sak å ta opp, både i forhold til egen bedrift og til bransjen som helhet. Flere av kvinnene rapporterer om ubehageligheter også i vår bransje, sier Nilsen til Byggeindustrien.

I innlegget sitt skriver hun blant annet:

«I disse #metoo-tider har jeg et betimelig spørsmål til lederne i norske entreprenørbedrifter: Hva gjør dere for å forebygge at kvinner i vår mannsdominerte bransje utsettes for seksuell trakassering? I alle ledd av organisasjonen, fra hovedkontoret til den mest avsidesliggende brakka», var spørsmålet hun stilte.

– Samfunnsproblem, ikke bransjeproblem

Hun er rask med å understreke at hun stortrives i næringen og at hun har en fantastisk jobb som hun er svært glad i. Nilsen har lang fartstid fra bygg- og anlegg, men hun har også jobbet mange år i andre bransjer.

– Den siste tidens avsløringer i media viser at seksuell trakassering i arbeidslivet er et samfunnsproblem og ikke et bransjeproblem. Byggenæringen er veldig mannsdominert, men jeg vil ikke si at den skiller seg negativt ut i så måte. Tvert imot – det at vi er så få kvinner gjør oss veldig synlige og derfor blir veldig godt ivaretatt. Men, og det er et stort men: Når jeg som leder likevel opplever grove ting på jobb fra en kollega, hva da med yngre medarbeidere som er lavere på organisasjonskartet? Man skulle tro at man var skjermet i form av hierarkiet, men ut fra min erfaring er det ikke tilfelle når jeg tenker på hva enkeltpersoner kan tillate seg mot en kollega i lederposisjon.

Nilsen ønsker ikke å utdype de aktuelle hendelsene, men sier at de har vært langt over streken. Hun er også nøye med å definere at hun i begrepet «kollega» mener samtlige medarbeidere på et prosjekt, og ikke bare i den bedriften man selv jobber.

– Hovedentreprenøren er ikke bedre enn den minste underentreprenør, for de blir sett på som ett. Det holder ikke at det er gode rutiner og retningslinjer inne på hovedkontoret, det må også formidles og tydeliggjøres ut til leverandører og samarbeidspartnere. Det handler ikke bare om å levere en vare i porten, men om hele driften, sier Nilsen.

– Ikke lærlingens ansvar

Hun er veldig opptatt av at spesielt unge og nyansatte skal bli ivaretatt og oppleve trygghet for at byggenæringen av skal være et bra sted å jobbe:

– Vi kan ta de enkelte drittsekkene, men vi kan ikke forvente at en 17-årig lærling eller en nyansatt ung ingeniør skal greie å ta dette ansvaret alene hvis de blir utsatt for ubehagelige opplevelser på jobb. Derfor må ledelsen i den enkelte bedrift ta utfordringen og sørge for å være ekstremt tydelige på at den slags oppførsel er uakseptabel.

Hun understreker likevel at det helt vesentlig å si fra når uønskede hendelser skjer:

– Ledelsen kan ikke vite om omfanget hvis de ikke får innspill, så det må nødvendigvis bli et samspill mellom ansatte og ledelsen i bedriften. Det må oppfordres til å si fra, og det må tilrettelegges for at det er trygt og enkelt å varsle. Jeg tror dessverre at det er en del bedrifter som ikke har meldt tydelig internt hvor lista skal ligge. Hvis ledelsen toner flagg og sier hvordan den vil ha det, da har de ansatte noe å forholde seg til. Både store og små bedrifter må skjønne at dette er viktig for fremtidig rekruttering, både for egen bedrift og for bransjen som helhet.

På den politiske agendaen

Nilsen synes også det er bra at temaet nå blir satt på den politiske agendaen, ved at partilederne Hareide og Lysbakken vil ta det opp i Stortinget. Men forslaget til Per Sandberg om å klaske til folk som bedriver seksuell trakassering, har hun lite til overs for:

– Det er nok et eksempel på at noen mener at den som er blitt forulempet skal ta støyten selv. Vi skal vel ikke måtte ty til vold for å si fra, det er ikke vår jobb. Det må andre virkemidler til, det er derfor jeg kaster ballen over til lederne i de enkelte bedriftene. Det er deres ansvar, sier hun, og legger til:

– Det er ikke rart vi blir forbanna! Det er et lite antall som begår overtramp, men de slipper ofte unna. Hvorfor griper ikke folk inn og sier: «Hallo, slik gjør vi det ikke hos oss»! De overlater det til kollegaen selv å håndtere det, og det er en ganske stor byrde å legge på en person som kanskje har hatt mer enn nok med opplevelsen, sier Nilsen

I tillegg til å ansvarliggjøre ledelsen, retter hun også en oppfordring til alle som er vitne til slike hendelser om å si fra.

– Kollegaer må ikke være redd for å ta grep. Sanksjonér dårlig oppførsel! Ubehagelige opplevelser skal ikke hindre folk fra å jobbe i denne bransjen, som jeg selv trives så utrolig godt i, avslutter Nilsen.

Kruse Smith: – Viktig med gode rollemodeller

Konsernsjef Heidi Wolden i Kruse Smith sier at #metoo-kampanjen adresserer mange problemstillinger som er høyst aktuelle for byggebransjen:

Heidi Wolden, konsernsjef Kruse Smith. Foto: Madeleine Bergheim

– Seksuell trakassering er fullstendig uakseptabelt og jeg hilser velkommen et økt fokus på dette viktige området. I Kruse Smith har vi tydelige interne retningslinjer knyttet til hvordan vi skal forholde oss til hverandre, både gjennom ansettelsesavtaler, etiske retningslinjer og personalhåndbok. I tillegg har vi en kompetent HR-avdeling som bidrar på en profesjonell og proaktiv måte, sier Wolden.

Hun understreker at seksuell trakassering også handler om ledelse og gode rollemodeller – eller mangel på sådan.

– I vårt konsern har vi etter hvert fått på plass en bedre representasjon av kvinner i toppledelsen, i tillegg til at vi har en kvinnelig styreleder. Jeg tror dette sender gode og viktige signaler, både internt og eksternt, sier Wolden.

Skanska: – Etikkopplæringen er obligatorisk for alle, også de ute i brakka

Administrerende direktør Ståle Rød i Skanska roser Nina Kristin Nilsen for å ta opp et svært viktig tema.

Skanska-sjef Ståle Rød.

– Store deler av bransjen er fortsatt veldig mannsdominert. Vi har derfor fått tilbakemelding fra kvinner om at det oppleves som bedre om de kan være flere kvinner på samme prosjekt, og særlig gjelder det prosjekter der arbeidstakerne bor flere døgn i strekk på en brakkerigg. Dette forsøker vi å legge til rette for, sier han til Byggeindustrien.

Ifølge Skanska-sjefen har selskapet i flere år diskutert både holdninger og adferd overfor kvinner i en mannsdominert næring. Han peker på at Skanska i etikkopplæringen har tatt inn verdien av mangfold og arbeidet med å skape et trygt arbeidsmiljø for alle.

– En del av dette handler om å diskutere uønsket adferd og hvordan vi kan unngå det. Etikkopplæringen er obligatorisk for alle, også de ute i brakka, sier han og sier det er nullaksept for seksuell trakassering i selskapet.

– Slik adferd vil få konsekvenser ansettelsesforholdet. Min oppfordring til alle ansatte er å ta opp slike hendelser, dersom de opplever seksuell trakassering. Det kan varsles i flere fora – også anonymt, og alle skal være trygge på at deres sak blir fulgt opp, sier Rød.

AF: – Varsling og trakassering tas på alvor

Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen sier at selskapet ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for både kvinner og menn:

Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

– Historisk har flest menn jobbet innen bygg og anlegg. Dette har også preget deler av arbeidsmiljøet og bransjekulturen. Heldigvis ser vi at flere kvinner nå søker seg til vår bransje, og en jevnere kjønnsbalanse vil bidra positivt til vår verdiskaping, sier han.

AF har et uttalt mål i sin konsernstrategi om at kvinneandelen skal økes. – Derfor har vi blant annet en intern prosjektgruppe bestående av både kvinner og menn. En del av deres mandat er å se på hvordan vi kan tilrettelegge for å øke vår attraktivitet blant kvinner. Våre lederes holdning og kommunikasjon skal bidra til et arbeidsmiljø uten trakassering eller diskriminering. Dette har blant annet vært tema på flere ledersamlinger i AF og vil fortsatt være det.

Grongstad understreker at konsekvenskulturen i AF står sterkt, både når det gjelder sikkerhet og etikk.

– Vi har gode interne varslingsrutiner. Varsling om trakassering tas på alvor og vil bli fulgt opp.