Atle Engebø ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU, var førsteforfatter på en undersøkelse av etiske rammeverk hos de 50 største entreprenørene i Norge. Ola Lædre og Jardar Lohne deltok også i arbeidet, og sammen har de tre skrevet dette innlegget om #metoo i byggenæringen.

#metoo - Byggenæringen står naken

Etiske rammeverk danner grunnmuren for oppførselen i bedrifter. Forskning ved NTNU viser en grunnleggende mangel på etisk refleksjon i norsk byggebransje. I lys av den siste tidens diskusjon om seksuell trakassering er funnene nedslående.

Artikkelforfatterne

Atle Engebø, Ola Lædre og Jardar Lohne ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU.

Vi gjennomførte for en kort tid tilbake en undersøkelse av etiske rammeverk hos de 50 største entreprenørene i Norge (liste hentet fra bygg.no).

Dataene ble samlet gjennom undersøkelse av entreprenørens nettsider og tilgjengelig relevant innhold. Vi kontaktet også entreprenørene uten et etisk rammeverk offentlig tilgjengelig. I undersøkelsen differensierte vi mellom entreprenører som tydelig adresserte etikk på sine nettside, de som hadde et formelt etiske rammeverk tilgjengelig og de som hadde begge.

Undersøkelsen viste at bare 19 av de 50 største entreprenørene i Norge har et offentlig tilgjengelig etisk rammeverk. Dette indikerer et gap mellom hva som bør være en nødvendig etisk forankring i bransjen og hva som faktisk er dagens tilstand. Videre var det bare 15 etiske rammeverker som eksplisitt tydeliggjorde forskjellen mellom etisk og uetisk atferd, selv om samtlige tydeliggjorde forskjellen mellom lovlig og ulovlig atferd.

I undersøkelsen benyttet vi et tidløst eksempel på hvordan man tydelig kan skille mellom etisk og uetisk oppførsel, nemlig den såkalte nyhets-testen. Den er enkel, still deg selv spørsmålet «hvis en nyhetsartikkel omtaler en handling eller beslutning du har tatt, ville du vært komfortabel med at venner og famille leste dens innhold?». Det er mulig å forestille seg at om man hadde implementert en slik tankegang i organisasjonen så kunne flere uønskede hendelser vært unngått.

En av våre konklusjoner fra undersøkelsen var at et etisk rammeverk som ikke skiller mellom etisk og uetisk oppførsel, ikke bør bruke ordet "etisk" eller andre varianter av det. For at byggenæringen skal utvikle seg, må den strebe etter å lukke gapet fra det å forholde seg til det som er lovlig til å forholde seg til både det juridiske og etiske. Aktører som publiserer sine etiske rammeverk bidrar til åpenhet i bransjen og bidrar til å bygge omdømme. Samtidig vil et slikt rammeverk råde som retningslinje for gode og etiske beslutninger på alle nivå i organisasjonen.

Utfordringene er mange og konkrete. Etiske rammeverk setter grenser for hvor store gaver de ansatte kan motta. 200 kroner er ett typisk eksempel. Overdreven servering reguleres. To glass er en vanlig grense for alkoholserving. Puppeplakater i lompen er greit. Slibrige kommentarer kommenteres ikke. Gutter er gutter.

#metoo kampanjen adresserer en viktig problemstilling for bransjen. Hvis ledelsen hos entreprenørene mener at seksuell trakassering er et problem i bransjen, må de gi beskjed om dette. Tydelige etiske rammeverk kan være ett konkret virkemiddel for å formidle verdier til både ansatte og underleverandører. Uten tydelige rammer står næringen bar.

Kilde: Engebø, Atle; Lædre, Ola; Danielsen, Daniel André; Lohne, Jardar. Norwegian Contractors' Professional Ethics and Outward Ethical Credibility - the Case of Ethical Framework. I: Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Polyteknisk Boghandel og Forlag 2017, ISBN 9788750211259. s. 127-139

For mer informasjon: www.prosjektnorge.no/krim