Felleskjøpet Lillestrøm. (Foto: Morten Brakestad)

Felleskjøpets nye hovedkontor vant Byggeskikkpris

Felleskjøpets nye hovedkontor i Depotgata 22 på Lillestrøm, D22, har blitt tildelt Skedsmo kommunes byggeskikkpris 2015.

Prisen ble delt ut under byfesten på Lillestrøm lørdag 13. juni.

- Vi har vært opptatt av at bygget skal representere hva Felleskjøpet er og står for, og derfor er det ekstra gøy å vinne denne prisen. Snøhetta har lagt vekt på at landbrukets verdier skulle prege materialvalg og utforming. Vi har med dette skapt et kraftsenter for landbruket, en plattform for å sikre innovasjon og verdiskapning i den grønne sektoren i Norge, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan.

Hederspris
Prisen er en hederspris for kvalitetsmessig gode utendørsanlegg, bygningsmiljøer og bygninger som på en særdeles god måte har bidratt til å høyne kvaliteten av kommunens bygnings- og utemiljø.

- Vi tegner ikke så mange kontorbygg, og er stolte over å få lage kvalitet som forbedrer hverdagen, sier grunnlegger og partner i Snøhetta, Kjetil Thorsen.

Konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan, var lørdag tilstede for å motta prisen sammen med representanter fra arkitektkontoret Snøhetta, eiendomsselskapet Lillestrøm DELTA, byggherre Linstow AS og entreprenør JM Norge.

- Det har vært et godt samarbeid i prosjektet, og alle parter har hatt et felles mål. Med denne prisen så bekrefter det at vårt arbeide har vært vellykket. Dette sammen med trivselen de ansatte i Felleskjøpet viser med å arbeide i bygget.
Depotgata 22 er bygget som et lavenergibygg, og vi håper nå at vi har satt standarden for fremtidens kontorbygg på Lillestrøm, sier Rolf Th. Holm i Lillestrøm DELTA.

Juryens begrunnelse

Juryen ønsket spesielt å fremheve hvordan prosjektet styrker de arkitektoniske kvalitetene i nærområdet og for hvordan det bidrar til å gjenopprette den opprinnelige strukturen i sentrum.
Prosjektet har gjennomgående svært god utførelse og bærer preg av å være gjennomtegnet i alle skalaer – helt fra overordnet bynivå til den minste interiørdetalj.

Tydelige assosiasjoner til Felleskjøpet

Arkitekt i Snøhetta, Maria Svaland, beskriver prosjektet slik:

- Tomta hadde en størrelse som gjorde at vi kunne fokusere på Felleskjøpet som eneste leietaker, og dermed jobbe med å finne et bygg spesialtegnet for dem.
Vi startet prosessen med å finne assosiasjoner til Felleskjøpet samt å identifisere deres verdier.

Arbeidet med Konkretiseringen startet ved å etablere en hovedform på bygget som vi «skar ut» vertikale volumer av.  I disse volumene plasserte vi søyleosper som skulle representere vekst og natur, som er viktige i gatebildet og for interiøret i bygget totalt sett. Videre valgte vi å jobbe med tre i fasadene. Tidlig i idefasen ble det foreslått å bruke retningen på trespilene i fasaden på en slik måte at de assosieres til kornåkre, med skiftende retninger som danner spennende og vakre variasjoner i kulturlandskapet. Det var også viktig å få etablert en landskapsplan som styrket identiteten til bygget.  Her er det lagt vekt på at interiør og eksteriør flettes i hverandre i form av store glassfasader i første etasje. Vi arbeidet også med farger som et ledd i å bringe de fire årstidene inn i bygget. Felleskjøpets 43 000 eiere er avhengige av å leve i pakt med naturen, og årstidenes ulike utfordringer. Årstidene er derfor en synliggjøring av bøndenes nærhet til vær og natur i løpet av året.

Fra utdelingen på Byfesten. Foto: Anne Merete Rodem