Færre byggetillatelser i september

September så en nedgang på 2,5 prosent i gitte igangsettingstillatelser for boliger fra august.

Det skriver Statistisk sentralbyrå i en artikkel på sine nettsider.

Den langsiktige trenden i igangsettingstillatelser for boliger viser, ifølge SSB, en nedgang i antall igangsettingstillatelser mellom desember 2013 og oktober 2014. Det har deretter vært en økning frem til nå, heter det i artikkelen.

Sesongjusterte tall viser en nedgang på vel 3 prosent fra august til september i igangsettingstillatelser målt i bruksareal for andre bygg enn boliger.

I tidsrommet oktober 2014-september 2015 ble det gitt igangsettingstillatelse til 29.300 nye boliger. Det er en økning på 3 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er vel 1 prosent mindre enn i perioden før, heter det i artikkelen på ssb.no.